Insider: Cypr zmieni zasady nadawania obywatelstwa

Insider: Cypr zmieni zasady nadawania obywatelstwa

Jak informuje Insider, już wkrótce ma dojść do zmian przepisów związanych z przyznawaniem obywatelstwa cypryjskiego (w tym także unijnego) obywatelom z krajów trzecich.

Zdaniem gazety prezydent, ministrowie spraw wewnętrznych i finansów oraz prezes DISI podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim sfinalizowali poprawki i przedłożą je do zatwierdzenia w rządzie w środę. Podobno próg inwestycji wynoszący 2 miliony euro na budowę nowych budynków lub innych projektów zagospodarowania terenu nie ulegnie zmianie, podniesiony zostanie jednak próg nieruchomości używanych. Osoby, które chcą uzyskać paszport cypryjski, będą musiały wydać co najmniej 2,5 miliona euro na zakup nieruchomości z drugiej ręki. Nadal pozostanie warunek zakazu sprzedaży nabytych nieruchomości (lub udziałów) przez minimum trzy lata/

Celem rządu jest aby kupujący nieruchomości musieli także zainwestować swoje pieniądze w inne gałęzie gospodarki.

W ciągu ostatnich dwóch lat obywatelstwo cypryjskie na zasadach “złotego” paszportu otrzymało 855 osób, które zainwestowały ponad 2,5 miliarda euro.

Skomentuj