Inflacja na Cyprze wyniosła 8,4%

Dla porównania w Polsce inflacja w grudniu wyniosła 16,6%

Pomiędzy styczniem a grudniem 2022 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, największe zmiany zaobserwowano w kategoriach mieszkalnictwo, zaopatrzenie w wodę, prąd i LPG (wzrost o 21%) oraz transport z 16,3%.

W porównaniu z grudniem 2021 r. największe zmiany zaobserwowano w kategoriach mieszkalnictwo, woda, prąd i LPG, które wzrosły o 17,1%. oraz żywność i napoje bezalkoholowe, które wzrosły o 12,6%

Kategorie żywność i napoje bezalkoholowe miały największy wpływ na CIP w grudniu 2022 r. w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego z efektem 2,41%.

Ponadto mieszkalnictwo, zaopatrzenie w wodę, elektryczność i LPG miało wpływ 2,32%, a następnie kategoria transportu z 1,51%.

Ponadto duży wpływ na indeks w grudniu 2022 r. w porównaniu z grudniem 2022 r. miały również energia elektryczna i produkty ropopochodne, odpowiednio o 1,41% i 1,20%.

Największy negatywny wpływ na wahania wskaźnika CPI w porównaniu z poprzednim miesiącem miały kategorie żywność i napoje bezalkoholowe, które spadły o 0,65 jednostki, a następnie transport, który spadł o 0,42 jednostki.

Wreszcie produkty ropopochodne i świeże warzywa miały największy negatywny wpływ na zmianę wskaźnika CPI w grudniu 2022 r. w stosunku do analogicznego wskaźnika z poprzedniego miesiąca, spadając odpowiednio o 0,57 jednostki i 0,56 jednostki.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading