Ile wynosi cypryjska emerytura

Cypryjski ZUS podał w jakiej wysokości w 2022 roku wypłacane były emerytury i renty

Ze wstępnych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Ministerstwa Pracy wynika, że ​​w 2022 r. emerytury i renty wypłacono 171 576 beneficjentom na łączną kwotę 1,68 mld euro w porównaniu z 1,54 mld euro na rzecz 164 378 beneficjentów w 2021 r.

W odniesieniu do największych miesięcznych kwot wypłacanych emerytur , według najnowszych dostępnych danych ZUS za czerwiec 2023 r. sytuacja przedstawiała się następująco:

  • W przypadku emerytury ustawowej z jedną osobą na utrzymaniu wypłacano miesięczną kwotę 2848 euro
  • Renta wdowia z jedną osobą na utrzymaniu wynosiła 1901€
  • W przypadku renty inwalidzkiej z dwoma osobami na utrzymaniu i stopniem niepełnosprawności wynoszącej 100% wypłacono kwotę 2476€
  • W przypadku renty inwalidzkiej bez osób na utrzymaniu i przy stopniu niepełnosprawności 100% wypłacana była miesięczna renta w wysokości 1858 euro.

Minimalne miesięczne kwoty emerytury wahają się od 395 do 659 euro miesięcznie, w zależności od składu gospodarstw domowych emerytów.

Minimalna miesięczna kwota emerytury za okres 1.01.2023-31.12.2023, w zależności od składu gospodarstw domowych emerytów, wynosi:

  • Bez osoby na utrzymaniu: 395,80 EUR • Z osobą na utrzymaniu: 527,73€
  • Z dwiema osobami na utrzymaniu: 593,70 €
  • Z trzema osobami na utrzymaniu: 659,67 €

Miesięczna wysokość emerytur w pełnej kwocie podstawowej waha się od 465,65 euro do 776,08 euro, w zależności od składu gospodarstw domowych emerytów.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading