Ile wyniesie płaca minimalna od stycznia 2024?

Minister Pracy twierdzi, że wysokość płacy minimalnej od 1 stycznia 2024 roku będzie dostosowana do potrzeb społeczeństwa

Nowa płaca minimalna zostanie ustalona „stosownie do potrzeb społeczeństwa i potencjału gospodarki” – powiedział w poniedziałek minister pracy Yiannis Panayiotou.

Nowa płaca minimalna ma wejść w życie 1 stycznia, a Panayiotou omawiał tę kwestię z Organem Doradczym ds. Pracy.

Powiedział, że jego celem będzie stworzenie ram dyskusji między zainteresowanymi stronami na temat ustalenia płacy minimalnej i stwierdził, że dzięki tym ramom „będzie możliwe określenie limitów, w ramach których płaca minimalna będzie ustalana w trakcie kadencji naszego rządu”.

Odnosząc się do swoich bieżących rozmów z zainteresowanymi stronami, stwierdził, że istnieją „rozbieżności” pomiędzy stanowiskami związków zawodowych i organizacji pracodawców, zauważył jednak, że nie stanowią one „zakazu tworzenia ram”.

Wypowiedział się także na temat korekty aktuarialnej dla osób przechodzących na wcześniejszą emeryturę, stwierdzając, że trwają dyskusje na temat potencjalnego zmniejszenia 12-procentowego spadku świadczeń emerytalnych dla osób przechodzących na emeryturę przed 65. rokiem życia, a ich celem jest znalezienie rozwiązania najpóźniej do końca stycznia.

Poinformował także, że przygotowany został projekt ustawy rozszerzający zakres ubezpieczenia społecznego osób prowadzących działalność gospodarczą. Jeżeli projekt ustawy przejdzie przez parlament, osoby prowadzące działalność na własny rachunek będą uprawnione do świadczeń z tytułu urlopu rodzicielskiego oraz świadczeń z tytułu wypadków przy pracy.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!