Ile politycy mają majątku?

Jaki politycy mają majątek? Niebawem się tego dowiemy…

Wezwano wszystkie osoby wyznaczone jako osoby eksponowane publicznie (PEP) do złożenia deklaracji majątkowych nie później niż 31 sierpnia, ostrzegając, że w przeciwnym razie będą podlegać wysokim grzywnom.

W oświadczeniu komisja trójstronna zauważyła, że ​​każdy, kto nie zastosuje się do tego ostatecznego terminu, może zostać ukarany grzywną w wysokości do 5000€ a następnie 100€ za każdy dodatkowy dzień niezłożenia dokumentu.

Komisja została powołana przez rząd w celu nadzorowania przestrzegania prawa dotyczącego oświadczeń majątkowych przez urzędników desygnowanych jako PEP. Trzyosobowe ciało składa się z wybitnego prawnika, biegłego rewidenta i urzędnika z Departamentu Podatkowego.

Na liście PEP znajdują się między innymi szefowie partii parlamentarnych, którzy sami nie są posłami, szefowie partii bez mandatu w parlamencie, rzecznik rządu; dyrektor Biura Prezydenta; burmistrzowie i radni gminy, Prezes Banku Centralnego; audytor generalny i zastępca audytora generalnego, oraz wszyscy komisarze i rzecznik praw obywatelskich).

Do złożenia oświadczeń zobowiązani są także członkowie rządu oraz parlamentarzyści.

W końcu dowiemy się czy polityka to opłacalne zajęcie – chociaż nawet bez oświadczeń możemy być tego pewni.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading