Gorąco na granicy północ – południe

Cypryjczycy z północy atakują UNFICYP: ranni żołnierze, zniszczone pojazdy ONZ

Żołnierz sił pokojowych ONZ został uderzony pięścią w twarz podczas próby zablokowania „nieautoryzowanej” budowy drogi przez strefę buforową między wioskami Pyla i Arsos przez władze Turków cypryjskich. Po incydencie trzech żołnierzy sił pokojowych trafiło do szpitala z powodu drobnych obrażeń. 

Rejon Pyla należy do „sektora 4” ONZ, za który odpowiada słowacki kontyngent.

W odpowiedzi cypryjskie reprezentacje trzech z pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, brytyjskiej wysokiej komisji, ambasady Francji i ambasady USA wydały wspólne oświadczenie potępiające incydent.

Przedstawiciele wyrazili „poważne zaniepokojenie rozpoczęciem nieautoryzowanej budowy” drogi, zanim odnieśli się do samych ataków.

Potępiamy ataki na siły pokojowe ONZ i uszkodzenia pojazdów ONZ przez personel strony Turków cypryjskich dzisiejszego ranka. Zagrożenie bezpieczeństwa sił pokojowych ONZ i niszczenie mienia ONZ stanowi poważne przestępstwo w świetle prawa międzynarodowego” – czytamy w oświadczeniu.

Przedstawicielstwa dodały, że „te działania są całkowicie niedopuszczalne i podważają zdolność ONZ do wypełniania swojego mandatu”.

Wezwali władze Turków cypryjskich do „natychmiastowego wstrzymania budowy” i dodali, że „strony powinny uszanować upoważnienie Unficyp do wytyczenia strefy buforowej, powstrzymać się od jednostronnych działań sprzecznych z nią i usunąć wszystkie nieautoryzowane konstrukcje”.


Wzywamy władze Turków cypryjskich do powstrzymania się od dalszych działań eskalacyjnych, które mogą zagrozić perspektywom powrotu do rozmów ugodowych, oraz do natychmiastowego zaprzestania wszelkich form przemocy wobec sił pokojowych ONZ rozmieszczonych na tym obszarze” – napisano.

Dodali, że „jednostronne lub eskalacyjne działania, w tym działania mogące zmienić status quo wzdłuż linii zawieszenia broni lub wkroczenia do strefy buforowej, muszą zaprzestać podejmowania kroków w celu odbudowy zaufania i pracy na rzecz wznowienia negocjacji”.

Potwierdzili swoje „pełne poparcie” dla Unficyp i specjalnego przedstawiciela ONZ na Cyprze Colina Stewarta „w ich zaangażowaniu ze stronami w celu uniknięcia napięć, które mogłyby podważyć pokojowe porozumienie”.

W sumie 12 żołnierzy sił pokojowych ONZ zostało „brutalnie” wypchniętych ze swoich pozycji w strefie buforowej, najwyraźniej przez wojsko i policję Turków cypryjskich w cywilnych ubraniach.


Ponadto pojazdy ONZ, które blokowały dostęp do drogi, były usuwane z drogi przez traktory, inne pojazdy były staranowane z drogi. Trzy pojazdy ONZ znajdują się teraz na poboczu drogi w stanie niezdatnym do jazdy, ponieważ ich podwozia zostały uszkodzone.

Osoby angażujące się ze strony Turków cypryjskich to personel wojskowy i policyjny ubrany po cywilnemu, w tym osoby, które w przeszłości brały udział w podobnych konfliktach z personelem ONZ.

Szacuje się, że z ONZ współpracowało od 12 do 24 pracowników Turków cypryjskich, przewyższając liczebnie siły pokojowe stacjonujące na tym obszarze.

Według tureckiego cypryjskiego serwisu informacyjnego Yeni Duzen, pomimo powszechnego potępienia, budowa drogi została wznowiona w piątek po południu.

Christodoulides jest „na bieżąco informowany o wszystkich wydarzeniach i pozostaje w stałym kontakcie ze wszystkimi zaangażowanymi stronami”.

Wcześniej rząd wydał oświadczenie, w którym potępił „zorganizowane incydenty”, które miały miejsce rano, określając je jako „niedopuszczalny atak na brytyjskich i słowackich członków sił pokojowych ONZ na Cyprze (Unficyp)”.

Według informacji uzyskanych przez Cypryjską Agencję Informacyjną (CNA), specjalny przedstawiciel ONZ Colin Stewart „jest w kontakcie z obiema stronami wyspy, a także z rządami krajów Rady Bezpieczeństwa ONZ w celu uniknięcia dalszych napięć i uregulowania tej problem poprzez dialog”. Dodano, że „toczy się sprawa dyplomatyczna w celu rozwiązania problemu”.

Północny „minister spraw zagranicznych” rozmawiał na ten temat z lokalną telewizją w piątek po południu, oskarżając ONZ o „granie na zwłokę” w tej sprawie.

Powiedział, że projekt budowlany nie miał „żadnego ukrytego motywu”, a Rada Bezpieczeństwa ONZ „nie jest organizacją przyjazną Turkom cypryjskim”.

Obiecał wtedy, że projekt zostanie zrealizowany.

We wcześniejszym oświadczeniu Unficyp potępił ataki na siły pokojowe ONZ i uszkodzenia pojazdów ONZ przez personel ze strony Turków cypryjskich w piątek rano.

„Zagrożenia dla bezpieczeństwa sił pokojowych ONZ i niszczenie mienia ONZ są niedopuszczalne i stanowią poważne przestępstwo w świetle prawa międzynarodowego, które będzie ścigane z pełnym zakresem prawa” – czytamy w oświadczeniu.

Unficyp wezwał stronę Turków cypryjskich do „poszanowania mandatu misji w strefie buforowej ONZ, powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby dalej eskalować napięcia oraz do natychmiastowego wycofania całego personelu i maszyn ze strefy buforowej ONZ”.

Misja poinformowała, że ​​ściśle monitoruje sytuację i pozostaje zaangażowana w zapewnienie spokoju i stabilności na tym obszarze.

Wcześniej w piątek rano Catherine Colonna, francuska minister spraw zagranicznych, rozmawiała telefonicznie ze swoim tureckim odpowiednikiem Hakanem Fidanem w sprawie drogi. Telefon został wykonany na prośbę Colonny.

Fidan powiedział, że powiedział Colonnie, że droga jest budowana z „powodów czysto humanitarnych”, aby umożliwić Turkom cypryjskim mieszkającym w Pyla dostęp do północy „bez uzależnienia od brytyjskiej suwerennej bazy”.

Awantura zaczęła się, gdy „Ministerstwo Spraw Zagranicznych” północy ogłosiło w czwartek zamiar przeprowadzenia „ulepszeń” drogi i otwarcia jej dla publiczności. Obecnie jedynym sposobem na przejechanie między dwiema wioskami jest przejechanie przez brytyjską bazę w Dhekelia i wioskę Pergamos.

Po tym ogłoszeniu Unficyp powiedział, że jest „zaniepokojony” planami i określił je jako „nieautoryzowane”. Wezwali również władze Turków cypryjskich do „kontynuowania wysiłków [negocjacyjnych] przed rozpoczęciem prac budowlanych”.


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading