Gdzie można zatrudniać studentów?

Tylko w określonym czasie i tylko na określonych stanowiskach będzie można zatrudnić osoby z krajów trzecich.

Studenci z państw trzecich (spoza Unii Europejskiej) będą mogli pracować na stanowiskach w dziewięciu sektorach, pod warunkiem, że zawrą umowę o pracę z konkretnym pracodawcą z wyszczególnieniem podstawowych warunków pracy – umowa musi zostać zgłoszona i parafowana przez ministerstwo pracy.


Pracodawca będzie może zatrudniać osoby z krajów trzecich jedynie w okresie od 1 czerwca do 15 października.


Studenci muszą również przedstawić dokumenty potwierdzające, że są studentami studiów dziennych, program zajęć z uznanej instytucji oraz pozwolenie na pobyt. Wydział pracy musi również otrzymywać miesięczny program pracy studentów.

Studenci mogą zostać zatrudnieni w działach:

  • handel i obsługa (porterzy dla hurtowni, pracownicy na stacjach benzynowych i myjniach samochodowych); 
  • opieka zdrowotna (opiekunowie w domach spokojnej starości); sprzątanie domu; 
  • przetwórstwo (pracownicy piekarni, wytwórni pasz, recykling, praca na nocne zmiany w zakładach przetwórczych); 
  • rolnictwo, hodowla, rybołówstwo; 
  • pozostała działalność (sprzątacze budynków, kanalizacja, dystrybutorzy ulotek reklamowych); 
  • catering (dystrybutor żywności, pomoc kuchenna, sprzątaczka, kelner); 
  • hotele (pomoc kuchenna, sprzątaczka, pokojówka, kelner, pracownik recepcji, barman);
  • lokale restauracyjne i rozrywkowe (pomoc kuchenna, sprzątaczka, kelner, obsługa baru).

W okresie od 1 czerwca do 15 października hotele i lokale rozrywkowe mogą zatrudniać studentów na kierunkach hotelarskich i gastronomicznych w ramach praktyk. Taka forma zatrudnienia jest możliwa jedynie po podpisaniu odpowiedniej umowy pomiędzy uczelnią a pracodawcą.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!