FixCyprus – zgłoś awarię!

Ministerstwo Transportu, Komunikacji i Pracy oraz Centrum Doskonałości Badań i Innowacji „Koios” Uniwersytetu Cypryjskiego ogłosiły uruchomienie platformy i aplikacji FixCyprus

Platforma i aplikacja mobilna FixCyprus, której towarzyszy hasło „Dla bezpiecznego jutra, napraw to już dziś! ”, powstała z myślą o poprawie infrastruktury sieci drogowej i zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Aplikacja umożliwia zbieranie raportów od obywateli o awariach i problemach w sieci drogowej Cypru. 

Aplikacja na telefon komórkowy FixCyprus umożliwia obywatelom zgłaszanie problemów (np. awarii, uszkodzeń, wandalizmu) wykrytych w sieci drogowej Cypru, a także innych zagrożeń związanych z podobną infrastrukturą (np. sygnalizacja świetlna, chodniki, znaki), które mają wpływ na jakość, ale także bezpieczeństwo sieci. Raportom obywatelskim będą towarzyszyć zdjęcia i dokładne informacje o lokalizacji awarii lub problemu, a także odpowiednie komentarze. Każdy raport jest automatycznie składany do odpowiedniego Okręgowego Biura Wydziału Robót Publicznych,

Awarie i problemy w sieci drogowej dotyczą zarówno służb państwowych, jak i administracji lokalnych (prowincji, gmin i gmin), ale także usług takich jak Cypryjski Urząd Energetyki, Zarządy Wodociągów i Kanalizacji, Operatorzy Telekomunikacji. Służby te zostały poinformowane, a ich przedstawiciele zostali przeszkoleni do współudziału w zarządzaniu zgłoszeniami poprzez platformę FixCyprus, planując szereg działań mających na celu naprawę awarii lub rozwiązanie zgłoszonych problemów. Aplikacja mobilna FixCYPRUS umożliwia również obywatelom śledzenie postępów każdego złożonego przez nich raportu, który jest wyświetlany w historii zgłoszeń w aplikacji, aż do jego zakończenia.

Korzystanie z aplikacji telefonu komórkowego FixCyprus przez obywateli ma przyczynić się do szybszej identyfikacji usterek i problemów w sieci drogowej, ich naprawy, wzmocnienia komunikacji z obywatelami oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podczas konferencji prasowej Minister Transportu, Łączności i Robót, Pan Yannis Karousos, zaprosił obywateli do korzystania z aplikacji FixCyprus i tym samym pomagania sobie w podnoszeniu jakości infrastruktury i wzmacnianiu bezpieczeństwa na drogach.

Rozwój platformy i aplikacji wpisuje się w szerszą współpracę Departamentu Robót Publicznych z Centrum Doskonałości „Koios” na rzecz stworzenia cyfrowego bliźniaka sieci drogowej Departamentu Robót Publicznych, co przyczyni się do rozwój inteligentnych i zrównoważonych systemów transportowych, który jest finansowany przez Cypryjski Mechanizm Odbudowy i Odporności.

Aplikacja mobilna FixCyprus będziedostępna na urządzenia z systemem Android i iOS.


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading