Emeryci z UK będą mieli problem…

Zmiany w zakresie zezwoleń na pobyt w Republice Cypryjskiej

Ze względu na wzrost popytu na nieruchomości wśród emerytów z Wielkiej Brytanii, cypryjscy urzędnicy podnoszą poprzeczkę w zakresie zezwoleń na pobyt tymczasowy i stały.

Brytyjscy emeryci i inni emeryci spoza UE, którzy rozważają spokojną  starość spędzić na Cyprze, muszą wiedzieć że ich paszporty pozwolą na otrzymanie wizy tylko na 90 dni. Ponadto muszą przedstawić szczegółowe wyciągi z transakcji na rachunkach bankowych w instytucji finansowej w Republice Cypryjskiej, wykazujące dochód nie niższy niż 2000 euro miesięcznie lub 24000 euro rocznie na jedną osobę.

Kwota ta wzrasta o 20% dla współmałżonka i 15% dla każdego dziecka.

Tak więc para udająca się na emeryturę na wyspę będzie potrzebować dowodu dochodu w wysokości 28800 euro rocznie.

Podczas pierwszego zezwolenia akceptowany jest również przelew pieniężny lub kaucja w wysokości co najmniej 10000 euro.

Obecnie emeryci potrzebują jedynie rocznego dochodu w wysokości 10000 euro, aby zostać przyjętym jako kandydaci do pozwolenia na pobyt.

Cypr wymaga również badań krwi, potwierdzających, że obywatel państwa trzeciego nie jest chory na wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, HIV czy kiłę, a także prześwietlenia klatki piersiowej w kierunku gruźlicy z opinią lekarską podstemplowaną przez lekarza specjalistę z Republiki Cypryjskiej.

Nowe przepisy wchodzą w życie od nowego roku.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading