Elektrownia nadal dymi

Kominy EAC w elektrowni Vassilikos będą nas truć przez kolejne dwa lata

Systemy oczyszczające dym nie działają – firma, która zobowiązała się do zamontowania odpowiednich filtrów nie wywiązała się z umowy – trwa konkurs na wyłonienie nowej firmy. Zresztą EAC nie spieszy się z ich remontem – chce zmienić zasilanie kotłów na gazowe.

Oferty producentów kotłów 1, 2 i 3 na naprawę systemów oczyszczania są obecnie oceniane, a urzędnicy są w kontakcie z ekspertami w zakresie technologii przeciwdziałania zanieczyszczeniom.

Nowe instalacje, o których mowa, dotyczą instalacji odazotowania i odsiarczania, podjęto również prace nad poprawą wydajności wcześniej zainstalowanych filtrów elektrostatycznych w zakresie redukcji emitowanych cząstek stałych pyłu. System odazotowania spowodował szereg problemów technicznych, które pozostają do dziś nierozstrzygnięte i negatywnie wpłynęły na działanie innych pomocniczych systemów kotłowych.

Ze względu na niezdolność wykonawcy, który zainstalował omawiane systemy, do ich rozwiązania, EAC przystąpił do rozwiązania umowy. EAC powierzył firmom produkcyjnym trzech kotłów ocenę istniejących problemów technicznych, jakie powstały po zainstalowaniu systemów przeciwporostowych w trzech kotłach. 

Według EAC procesy przeprowadzane w jednostkach w Vassiliko nie wpływają na zdrowie obywateli. Stanowisko to wspiera również Departament Inspekcji Pracy na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza z jednostek zlokalizowanych na tym terenie.

Mimo to Departament Środowiska zażądał pomiarów od akredytowanego laboratorium zagranicznego w oparciu o standardowe metody. 

Jednocześnie w swoich wypowiedziach minister rolnictwa Kostas Kadis stwierdził, że niezwłocznie rozważa podjęcie działań przewidzianych w ustawie i zwróci się o wskazówki do Wydziału Prawnego. Maksymalna grzywna, jaką Departament Środowiska może nałożyć, wynosi 20 000 euro, natomiast Wydział Prawny podejmie decyzję o wszczęciu postępowania sądowego. 

Do pomiarów jakości powietrza wokół elektrowni na poziomie terenu zainstalowane są mobilne jednostki pomiaru środowiska, zarówno EAC, jak i Wydziału Inspekcji Pracy. Znajdują się one w Zygi, Mari i Kalavasos dla obszaru Vasilikou oraz Ormidia dla obszaru wokół stacji Dekelia. Prywatne jednostki EAC znajdują się w Kalavasos i Ormidia. Pomiary te są rejestrowane w czasie rzeczywistym i prezentowane na stronie internetowej Departamentu Inspekcji Pracy, którą każdy obywatel może odwiedzić i monitorować w dowolnym momencie. Według EAC polityka środowiskowa ma szczególne znaczenie, o czym świadczą duże środki, które inwestuje w systemy ochrony środowiska.  

Trudno zwykłemu obywatelowi zrozumieć myślenie EAC: spaliny wydobywające się z potężnych kotłów nie szkodzą obywatelom ani środowisku a spaliny samochodów już szkodzą.

Czym one się różnią?


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading