fbpx

Dowód osobisty za granicą

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór nowego dowodu osobistego jest możliwy wyłącznie w dowolnym urzędzie gminy w Polsce. Nie ma możliwości złożenia wniosku o dowód osobisty w Ambasadzie RP. Konsul RP nie ma także prawnej możliwości wydania dokumentu jeśli takowy zostanie przesłany z dowolnego urzędu miasta lub gminy w Polsce. Jeśli taki dokument dotrze do placówki dyplomatycznej zostanie odesłany. W Ambasadzie RP w Nikozji możecie wyrobić jedynie paszport (szczegółowa procedura znajduje się tutaj).

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego i odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w organie gminy właściwym do wydania dowodu osobistego, chyba że wnioskodawca złoży wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP. Nie ma możliwości pośredniczenia konsula, czy pełnomocnika, przy wydaniu dowodu osobistego dla obywatela polskiego przebywającego poza granicami kraju.

Jeżeli skradziono Wam dowód osobisty lub paszport należy jak najszybciej to zgłosić.

Zgłosić utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego może każdy, kto zgubił swój dowód osobisty albo kogo dowód został skradziony (uległ uszkodzeniu). Rodzic (opiekun prawny albo kurator) może złożyć formularz w imieniu dziecka do 18. roku życia lub innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej. Nie musicie stawiać się w ambasadzie osobiście. Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz (dostępny jest tutaj>>>) i wysłać go pocztą lub faksem do Ambasady RP w Nikozji (Kennedy Avenue 12/14, Office 601, 1087 Nikozja – faks: +35722751981) lub do siedziby miasta (gminy) gdzie dokument został wydany.

Obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!