Dokumenty na promie

Za dwa tygodnie ruszy prom – podpowiadamy jakich dokumentów będziecie potrzebować aby wjechać samochodem do Grecji

W przypadku podróży bez samochodu – sprawa jest prosta: wystarczy dowód osobisty kraju unijnego lub ważny paszport. W przypadku zwierząt wymagany jest także odpowiedni paszport dla zwierzęcia wystawiony przez lekarza weterynarii.

Odprawa jest dokonywana dokładnie tak samo i na tych samych zasadach jak na lotnisku.

W przypadku podróży samochodem, będziecie dodatkowo potrzebowali:

  1. Oryginał aktu własności (dowód rejestracyjny)
    Jeżeli kierującym pojazd jest inna osoba niż właściciel pojazdu, wymagane jest upoważnienie właściciela pojazdu z poświadczeniem podpisu właściciela przez urzędnika poświadczającego. Jeżeli współwłaścicielem pojazdu jest instytucja bankowa, na wjazd pojazdu wymagana jest pisemna zgoda tej organizacji.
    • Pojazdy zarejestrowane w państwach członkowskich (w tym na Cyprze): tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny pojazdu (Pierwotny akt własności) z aktualnym numerem rejestracyjnym państwa członkowskiego
    • Pojazdy z tablicami rejestracyjnymi krajów trzecich: oryginalny dowód oraz ważny dokument ubezpieczenia
  2. Aktualne badanie MOT
  3. Wniosek o załadunek pojazdu
  4. W przypadku, gdy pojazd został wydany na formularzu tymczasowego wjazdu / wyjazdu (TEL104O) lub na formularzu zwolnienia z cła i podatku dla personelu Sił Zbrojnych Wielkiej Brytanii zgodnie z Traktatem ustanawiającym (TEL104A), należy przedstawić odpowiedni dokument.

Użytkowanie pojazdu wymaga posiadania ważnego dokumentu ubezpieczeniowego obejmującego wszystkie obszary, w których pojazd będzie używany, a także ważnego krajowego lub międzynarodowego prawa jazdy.

Pojazd musi być ubezpieczony przez firmę ubezpieczeniową zarejestrowaną i prowadzącą działalność ubezpieczeniową na Cyprze lub w krajach Unii Europejskiej, chyba że istnieje międzynarodowe zaświadczenie o ubezpieczeniu pojazdu mechanicznego, znane na arenie międzynarodowej jako zielona karta lub pojazd nosi numery rejestracyjne państwa członkowskiego. Kraje trzecie, które podpisały wielostronną umowę gwarancyjną to: Szwajcaria i Liechtenstein, Chorwacja, Islandia i Norwegia. 

Kierowca pojazdu musi posiadać także ważne prawo jazdy.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading