Dofinansowanie do przedszkoli

Można składać wnioski o dofinansowanie do pobytu dzieci w przedszkolach

Od poniedziałku 28 sierpnia 2023 r. rodzicom dzieci będących beneficjentami Programu Dopłat do Czesnego i Dożywiania została udostępniona specjalna platforma internetowa do składania wniosków o udział w Programie. 

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną , za pośrednictwem portalu internetowego www.gov.cy lub za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Edukacji i Kultury www.wbas.dmsw.gov.cy.

Wniosek każdego dziecka on-line uważa się za złożony do Programu od 1 dnia miesiąca, w którym został złożony, w związku z czym wnioski złożone do 30 września 2023 roku otrzymają pełną dotację na cały wrzesień.

Przypominamy, że wnioski można składać po 30 września, a przyznanie dotacji będzie przyznawane z początkiem miesiąca, w którym złożono wniosek.

Proces składania wniosków dla rodziców jest prosty i nie wymaga składania żadnych dokumentów. 

Warunkiem złożenia wniosku jest to, aby rodzice byli beneficjentami Zasiłku na Dziecko za rok 2023 i wcześniej zarejestrowali dziecko beneficjenta w żłobku/przedszkolu uczestniczącym w Programie oraz znali sześciocyfrowy numer identyfikacyjny klasy/oddziału dziecka przekazany im przez żłobek/przedszkole.

Złożenia wniosku dokonuje wyłącznie rodzic, który jest beneficjentem Zasiłku na Dziecko i aby mieć dostęp do platformy, musi albo założyć i potwierdzić aktywny profil na rządowym portalu www.gov.cy lub wykonać odpowiednią procedurę w ARIADNI

Za pośrednictwem specjalnej platformy rodzice zostaną poproszeni o podanie następujących informacji:

  • sześciocyfrowy numer identyfikacyjny (nadawany przez żłobek/przedszkole)
  • Godziny szkolne dziecka
  • Data rejestracji
  • Data rozpoczęcia studiów
  • Ostateczna opłata miesięczna , obejmująca wszystkie stałe opłaty miesięczne i pomniejszona o wszystkie zniżki
  • Telefon komórkowy rodzica
  • E-mail rodzica

Więcej informacji zainteresowani mogą uzyskać w dziale „Często zadawane pytania” na stronie internetowej HYDEP pod linkiem:  .

Lista jest codziennie aktualizowana o żłobki/przedszkola, których wnioski zostały już zakończone.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading