fbpx

Do tej pory wydano 26 milionów euro

Prezydent Republiki Cypryjskiej, Nicos Anastasiades, ogłosił w środę nowy pakiet środków wspierających pracowników i gospodarkę.

W celu wzmocnienia płynności podjęto szereg działań, a są to między innymi:

 • dotacja w wysokości 800 mln euro na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw za pośrednictwem Cyprus Entrepreneurship Fund (beneficjentami będą małe i średnie przedsiębiorstwa o maksymalnej liczbie pracowników 250 na przedsiębiorstwo)
 • w celu udzielenia pożyczek małym i średnim przedsiębiorstwom cypryjskim oraz przedsiębiorstwom o średniej kapitalizacji Rząd postanowił, we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, zwiększyć program pożyczek o 500 mln euro (beneficjentami będą przedsiębiorstwa zarejestrowane i działające na Cyprze, zatrudniające do 3000 pracowników na przedsiębiorstwo)
 • Rada Ministrów zatwierdziła udział Republiki Cypryjskiej w Europejskim Funduszu Gwarancyjnym, utworzonym w celu zwalczania skutków pandemii COVID-19 w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Oczekuje się, że Cypr wykorzysta od 300 do 400 milionów euro z tego funduszu na potrzeby gospodarki cypryjskiej (beneficjentami będą małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji, które zostały dotknięte pandemią). 
 • powstał program dopłat do oprocentowania nowych pożyczek dla przedsiębiorstw, w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek, które cierpią z powodu braku płynności w wyniku pandemii;
  • dotyczy to pożyczek, które zostały zaciągnięte lub zostaną zakontraktowane od 1.03.2020 do dnia 31.12.2020 (beneficjentami będą wszystkie przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalność na własny rachunek, zgodnie z podstawowym wymogiem, aby nie być uważane za zagrożone, na podstawie definicji Komisji Europejskiej) – odsetki będą subsydiowane przez 4 lata – w pierwszych dwóch latach odsetki będą subsydiowane maksymalnie do 3,5%, podczas gdy w trzecim do czwartego roku odsetki będą subsydiowane w wysokości 2% dla małych i średnich firm oraz 1,5% dla dużych firm.
  • w celu wsparcia własności mieszkań Rada Ministrów postanowiła subsydiować odsetki przez określony czas i na ustaloną maksymalną kwotę pożyczki.- dotyczy to kredytów zamówienia lub zlecane od 1. marca 2020 do 31. grudnia 2020 roku i nie przekraczają 300 tysięcy euro; czas trwania dotacji będzie wynosił cztery lata i wyniesie 1,5% odsetek.
 • program subwencji dla bardzo małych i małych przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych – celem planu jest pokrycie części czynszu i kosztów eksploatacji i jest on skierowany do firm, które całkowicie lub częściowo zawiesiły działalność i przystąpiły do ​​programów specjalnych Ministerstwa Pracy na okres od 13 kwietnia do 12 maja 2020 r., w których zatrudniono:
  • do jednej osoby dopłata wyniesie 1250€
  • od 2 do 5 osób: 3000 €
  • od 6 do 9 osób: 4000€
  • od 10 do 50 osób: 6000€
 • w celu wzmocnienia ożywienia gospodarczego Rada Ministrów postanowiła poinstruować wszystkie właściwe organy o zaproszeniu do składania natychmiastowych ofert przetargowych na wszystkie prace rozwojowe niezależnie od planowanego okresu ich realizacji deklaracja zgodnie z budżetem państwa, realizacja wszystkich inwestycji publicznych zostaje przyspieszona
 • w celu wzmocnienia sektora turystyki i transportu dodatkowo postanowiono o programie zachęt w wysokości 6,3 miliona euro (wraz z istniejącym programem wzrasta do 15,7 miliona euro), pieniądze będą wypłacane do końca roku
 • postanowiono w sektorze noclegowym i gastronomii zmniejszyć podatek VAT z 9% do 5% w okresie od 1.07.2020 do dnia 10 stycznia 2021 r.
 • w celu wsparcia i wzmocnienia sektora rolnego zostanie udostępniona kwota 22 milionów euro

 A co Rząd zrobił do tej pory? Podsumujmy

 • zawieszenie spłaty rat kredytu i odsetek oraz linii kredytowych na okres 9 miesięcy
 • zawieszenie płatności VAT aż do 10.11.2020 r.
 • zawieszenie podwyższenia składek na GESY.
 • wydłużenie okresu spłaty zaległych składek na ubezpieczenia społeczne.
 • zapewnienie ulg podatkowych na obniżki czynszu.
 • procedury eksmisji i wykluczenia zostały zawieszone,
 • cena energii elektrycznej została obniżona,
 • zasiłki dla cypryjskich studentów za granicą

Jak podkreślił w wystąpieniu Prezydent Nicos Anastasiades wszystkie programy pomocowe są obwarowane odpowiednimi przepisami chroniącymi miejsca pracy.

Do wszystkich zapowiedzi przygotowywane są przepisy wykonawcze, które na bieżąco publikowane są w cypryjskich dziennikach ustaw.


Zostaw swój komentarz:

Więcej w tym temacie:


error: UWAGA: Zakaz kopiowania!