Dłuższy urlop macieżyński

Niebawem zostanie wydłużony urlop macierzyński – przepisy trafią do zatwierdzenia przez rząd a następnie do parlamentu

Minister pracy Yiannis Panayiotou zasygnalizował w poniedziałek, że ustawa wydłużająca urlop macierzyński z 18 do 22 tygodni wkrótce uzyska zgodę rządu, a następnie trafi do parlamentu.

W pisemnym oświadczeniu wydanym po posiedzeniu rady doradczej ds. pracy, któremu przewodniczył, Panayiotou stwierdził, że zainteresowane strony – związki zawodowe i organizacje pracodawców – osiągnęły konsensus w sprawie wydłużenia urlopu macierzyńskiego.

To umożliwi skierowanie odpowiedniego projektu ustawy na kolejne posiedzenie gabinetu. Następnie projekt ustawy zostanie skierowany do parlamentu – powiedział

Przedmiotowa ustawa wydłuża urlop macierzyński z 18 do 22 tygodni w przypadku pierwszego dziecka. Dotyczy to zarówno przypadków matek biologicznych, jak i matek zastępczych. Minister stwierdził, że zmiana będzie dotyczyć około 5000 nowych matek rocznie.

Kolejna dyskutowana ustawa dotyczy wydłużenia urlopu macierzyńskiego z 16 do 20 tygodni w przypadku adopcji pierwszego dziecka. 

Nowe przepisy przewidują także wydłużenie urlopu macierzyńskiego do ośmiu tygodni dla matek, których noworodek przebywa w inkubatorze z powodu przedwczesnego porodu lub innego problemu zdrowotnego powstałego bezpośrednio po porodzie.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading