Deklaracje podatkowe PIT za rok 2020

Obowiązek składania deklaracji podatkowych

Od roku podatkowego 2020 wszystkie osoby fizyczne uzyskujące dochód podlegający opodatkowaniu (opisany w Art. 5. Income Tax Law) – bez względu na jego wysokość – mają obowiązek złożenia zeznania podatkowego.


Do tej pory, osoby o rocznym dochodzie brutto poniżej 19 500 EUR nie były zobligowane do składania deklaracji, chyba że otrzymały wezwanie z Urzędu.


Wyłączone z tego obowiązku będą osoby fizyczne, które spełnią określone przez urząd podatkowy kryteria. Nadal jednak czekamy na wydanie rozporządzenia określającego wspomniane wymogi.

Terminy składania deklaracji i płatności

Ostatecznym terminem na złożenie oraz zapłacenie należnego podatku był zawsze 31 lipca roku następującego po roku podatkowym.

Z uwagi na fakt, że nowa platforma on-line, za pośrednictwem której będą składane deklaracje, nie jest jeszcze przygotowana – termin rozliczenia roku 2020 został wydłużony do 30 września 2021r. Miał też na to wpływ przedłużający się kryzys gospodarczy związany z koronawirusem.

Płatność elektroniczna

Zapłaty podatku należy dokonać drogą elektroniczną z użyciem indywidualnego numeru wygenerowanego podczas składania deklaracji. Płatność będzie możliwa przez bramkę JCC lub Tax Portal.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading