fbpx

Czy wyrok stanie się precedensem?

Bardzo ważne orzeczenie z punktu widzenia pracownika zostało wydane przez sąd w Pafos.

Sąd administracyjny w Pafos wydał orzeczenie na korzyść pracownika gminy, która została zmuszona przez burmistrza do wzięcia urlopu z powodu niezdolności do wykonywania swoich obowiązków.

Jak wynika z piątkowego komunikatu sądu, zaskarżona decyzja naruszyła także prawa wnioskodawcy, które wynikają z konstytucji w zakresie ochrony życia osobistego i prywatnego, gdyż wizyta i badanie przez lekarza miejskiego były warunkiem jej powrót do pracy.

Sąd orzekł, że gmina jest zobowiązana do zapłaty kobiecie 1700 euro + VAT.

Decyzja burmistrza Pafos, by nakazać pracownikowi nieobecność w obowiązkach z powodu przymusowego urlopu lub skierować ją do lekarza lub komisji lekarskiej, nie jest przewidziana w żadnym przepisie ustawowym lub wykonawczym, orzekł sąd.

Trudno jednoznacznie przewidzieć czy wyrok stanie się precedensem i inne sądy będą podobnie traktować nakazy pracodawców “udania się do lekarza”.
Z decyzji sądu wynika jednoznacznie, że nikt nie może zmusić pracownika do tego aby brał dzień wolny po to aby otrzymać zaświadczenie o zdolności pracownika do pełnienia obowiązków służbowych.


Zostaw swój komentarz:

Więcej w tym temacie:


error: UWAGA: Zakaz kopiowania!