Czy jesteśmy gotowi na kolejny sezon bez rąk do pracy?

Pomimo starań pani Minister Pracy, które doprowadziły do przyspieszenia procesu zatrudniania osób ubiegających się o azyl polityczny, wciąż jeszcze nie rozwiązano problemu znalezienia zasobów ludzkich, z jakim borykają się dziesiątki firm.

Brak personelu określany jest teraz jako problem numer jeden, z jakim boryka się obecnie hotel i szeroko pojęta branża turystyczna.

W przyszłym roku, w którym perspektywy dla turystyki są jeszcze lepsze, Cypr nie będzie w stanie obsługiwać gości.

Problem jest ponadczasowy, ale zaostrzył się przez pandemię. Dotyczy szczególnie zawodów pomocniczych w hotelarstwie, ponieważ wielu członków społeczności odeszło, a ze względu na długi okres zamknięcia hoteli, wielu pracowników zdecydowało angażować się w inne dziedziny i zawody. Bez rozwiązania problemu nowy rok będzie jeszcze trudniejszy, a Cypr nie będzie mógł sprostać jakości oferowanych usług, a to jest wymogiem Narodowej Strategii Turystyki. .

Należy natychmiast  zrewidować strategię zatrudnienia cudzoziemców z krajów trzecich,  a zmiana ta musi nastąpić szybko, ponieważ będzie wymagała od pięciu do sześciu miesięcy szkolenia dla nowych pracowników. 


Hotelarstwo cierpi na braki w personelu, ale problemem zdecydowanie nie są pensje, które są przyzwoite po ustaleniu w roku 2019 płac minimalnych w tej branży. 


Istnieje też jednak duży niedobór siły roboczej we wszystkich sektorach działalności gospodarczej oraz w zawodach takich jak pracownicy produkcyjni, robotnicy niewykwalifikowani, robotnicy zmianowi, tragarze, sprzątaczki, pomoce kuchenne,  kelnerki. W związku z powyższym  ostateczna modyfikacja strategii i kryteriów zatrudniania pracowników zagranicznych, równego traktowania firm, czy też wdrożenia układu zbiorowego poprzez związki zawodowe są konieczne i pilne.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!