Czego obawiają się Cypryjczycy?

Jak wynika z ankiety Cypryjczycy zaniepokojeni są kosztami życia, migracją i korupcją

Z badania przeprowadzonego przez Pulse Market Research na zlecenie Phileleftheros wynika, że ​​rosnące koszty życia są głównym problemem Cypryjczyków .

Badanie, obejmujące 600 wywiadów zrealizowanych na obszarach miejskich i wiejskich Cypru, rzuca światło na problemy stojące przed tym krajem.

Z ustaleń wynika, że ​​inflacja i bezrobocie to sygnały ostrzegawcze, które pogłębiają problemy gospodarcze. W szczególności 43% respondentów postrzega inflację jako najważniejszy problem, a większość 85% ubolewa nad pogorszeniem się sytuacji w porównaniu z przeszłością.

Co więcej, migracja zajmuje drugie miejsce wśród najważniejszych problemów – jako problem wskazało ją 35% uczestników. Ponadto 68% respondentów wskazało na dostrzegalne pogorszenie sytuacji.

Korupcja i kumoterstwo również przykuły uwagę Cypryjczyków – 34% określiło je jako główne problemy. Niepokojące jest to, że 61% uważa, że ​​problemy te z biegiem czasu uległy pogorszeniu.

Funkcjonowanie instytucjonalne, faworyzowanie i nepotyzm oraz obawy gospodarcze zajmują kolejne miejsca w hierarchii obaw – obawy wyraziło 20% respondentów.

Warto zauważyć, że ponad połowa uczestników, 51%, uważa, że ​​faworyzowanie i biurokracja uległy pogorszeniu, podczas gdy 41% nie dostrzega żadnej poprawy.

Chociaż problem Cypru zajmuje stosunkowo niższą pozycję, nadal przyciąga uwagę, zapewniając sobie szóstą pozycję na liście obaw. Edukacja i opieka zdrowotna wzbudziły stosunkowo niższy poziom obaw – odpowiednio 10% i 7% respondentów wyraziło obawy.

Jeśli chodzi o postrzegane zagrożenia, palącymi problemami okazały się przestępczość, a także przemoc na stadionach sportowych, przy czym odpowiednio 6% i 59% respondentów wskazało na tendencję pogarszającą się.

Podobnie napięcie na Bliskim Wschodzie, mimo że zostało ujęte w badaniu stosunkowo niedawno, przykuło uwagę, a zaniepokojenie wyraziło 3% respondentów.

Jednak wśród panujących obaw można dostrzec pewne przebłyski optymizmu.

Bezrobocie, choć nadal niepokojące, wykazuje oznaki poprawy – 27% respondentów uważa, że ​​sytuacja uległa poprawie w porównaniu z przeszłością.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading