Czas na złożenie zeznania podatkowego za 2023 rok

Udostępniono portal TaxisNet do składania zeznań podatkowych za 2023 rok

W tym roku oświadczenie pracownika i osoby prowadzącej działalność na własny rachunek za rok 2023 zostało terminowo zamieszczone w Serwisie TAXISnet i jest ogólnodostępne do złożenia.

Do złożenia oświadczenia zobowiązani są pracownicy, emeryci i renciści oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek, których dochód brutto za rok 2023 przekracza 19 500 euro.

Termin złożenia zeznania na podatek dochodowy od osób fizycznych za rok podatkowy 2023 upływa 31 lipca 2024 r.

Komisarz ds. podatków Sotiris Markidis w rozmowie z „Philenews” stwierdził, że złożenie zeznania podatkowego po 31 lipca 2024 r. uznawane jest za spóźnione i podlega karze grzywny w wysokości 100 euro. Poinformował także, że w ubiegłym roku w wyznaczonym terminie złożono 293,5 tys. zeznań.

Według Komisarza Podatkowego w zeznaniu dochodów osobistych za 2023 r. nadal występuje automatyzacje , takie jak automatyczne wpisywanie kwot emerytur i odpowiadających im potrąceń (podatku dochodowego i GeSY) przez Główne Biuro Rachunkowe i ZUS, automatyczne obliczanie sum oraz automatyczne przelewanie kwot Deklaracji w Rozliczeniu Podatkowym, GeSy i Nadzwyczajnej Składki na Część Obronną.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading