Czas na wymianę dowodów

Departament Ewidencji Ludności i Imigracji ogłosił, że stare typy dowodów osobistych, które nie mają daty ważności, będą ważne do 3 sierpnia 2026 roku.

Posiadacze dowodów osobistych, które nie mają daty ważności, są proszeni o ich wymianę najpóźniej do 3 sierpnia 2026 roku – wszystkie inne rodzaje dowodów osobistych, które mają datę ważności, zachowują ważność do daty ich ważności.


W celu uzyskania lub przedłużenia dowodu osobistego osoby zainteresowane muszą złożyć odpowiedni wniosek . Wnioski należy składać do Administracji Okręgowej, Centrów Obsługi Obywateli i Centrów Obywatelskich.

Przy składaniu wniosku dane biometryczne (zdjęcie i odciski palców) oraz podpis wnioskodawcy pozyskiwane są na miejscu przez specjalnie przeszkolonych i upoważnionych urzędników. Również przy składaniu wniosku należy uiścić przewidziane prawem opłaty w wysokości 30€.

W przypadku, gdy wniosek składa osoba, która nabyła obywatelstwo cypryjskie poprzez naturalizację lub rejestrację – przy składaniu wniosku należy dołączyć do wniosku:

  • oryginał zagranicznego aktu urodzenia (jeśli wnioskodawca urodził się za granicą),
  • oryginał świadectwa naturalizacji lub rejestracji
  • wniosek o uzyskanie lub przedłużenie dowodu tożsamości

 W celu uzyskania lub odnowienia dowodu osoby małoletniej należy złożyć wniosek do administracji okręgowej, centrów obsługi obywatelskiej i centrów obywatelskich (urzędów pocztowych) za opłatą w wysokości 20 €. Wniosek musi być wypełniony i podpisany przez oboje rodziców, ojca i matkę, przed urzędnikiem przyjmującym.

W przypadku, gdy jedno z rodziców przebywa za granicą, wniosek musi zostać wypełniony i podpisany przez rodzica przebywającego na Cyprze, do którego należy dołączyć pisemną zgodę rodzica przebywającego za granicą, że wyraża on zgodę na wydanie dowodu osobistego jego małoletniego dziecko. Zgoda ta musi być poświadczona przez Konsula Cypru.


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading