Czas na montaż solara

Cypryjski rząd dopłaci do montażu solarów do podgrzewania wody

Rząd zatwierdził plan dotacji na instalację lub wymianę słonecznych podgrzewaczy wody w domach mieszkalnych. Program obejmuje dofinansowanie kosztu zbiorników i paneli słonecznych.

Zatwierdzenie dotyczy odnowienia istniejącego planu ze zwiększonymi dotacjami w niektórych kategoriach i zwiększeniem całkowitego finansowania z 600 000 do 2 mln euro.

Każdy dom może otrzymać kwoty do 500 euro, podczas gdy grupy szczególnie wrażliwe i mieszkańcy gór mogą otrzymać do 900 euro.

Sprzęt, który ma być zainstalowany, musi znajdować się na zatwierdzonej liście, a instalacja musi być przeprowadzona przez uczestniczących w programie certyfikowanych instalatorów, znajdujących się na zatwierdzonej liście.

Program będzie trwał do 20 grudnia 2023 r. lub do momentu otrzymania 3000 wniosków.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading