Cypryjskie plaże zasypane mikroplastikiem

Cypryjskie plaże to nie tylko kamienie czy piasek – znajdują się na nich tony mikroplastiku

Centrum Projektowo-Badawcze AKTI, dostrzegając wagę tego problemu i mając na celu podniesienie świadomości na temat zanieczyszczeń tworzywami sztucznymi w Morzu Śródziemnym, szczególnie na Cyprze, prowadzi trzyletnie badania terenowe przy wsparciu Columbia Shipmanagement Ltd.

Odpady z tworzyw sztucznych zalały nasze morza i oceany, wywierając głęboki wpływ na środowisko i naszą planetę.

Ze względu na swoje wyjątkowo trwałe właściwości, tworzywa sztuczne, a w konsekwencji odpady z tworzyw sztucznych, nigdy nie ulegają rozkładowi. Zamiast tego rozkładają się na coraz mniejsze kawałki pod wpływem światła słonecznego, wody i powietrza, w wyniku czego tak naprawdę nigdy nie znikają i utrzymują się w środowisku przez czas nieokreślony jako cząstki klasyfikowane na podstawie ich rozmiaru, albo jako mikroplastiki  lub nawet mniejsze cząstki, takie jak nanoplastiki, o średnicy mniejszej niż 1 mm.

Mikroplastiki gromadzą się w wodzie i na obszarach przybrzeżnych, przedostając się do łańcucha pokarmowego, którego ostatecznym przeznaczeniem jest organizm ludzki. W tkankach łącznych ryb odkryto mikroplastiki, co podkreśla pilną potrzebę badań i monitorowania stężeń mikroplastików na plażach, zwłaszcza na Cyprze.

Centrum Projektowo-Badawcze AKTI, dostrzegając wagę tego problemu i mając na celu podniesienie świadomości na temat zanieczyszczeń tworzywami sztucznymi w Morzu Śródziemnym, szczególnie na Cyprze, prowadzi trzyletnie badania terenowe przy wsparciu Columbia Shipmanagement Ltd.

Badania opierają się na zbieraniu danych terenowych, w szczególności na próbkach osadu plażowego (piasku) z dziesięciu odległych i turystycznych plaż na Cyprze. Jeśli chodzi o przetwarzanie próbek, procedura odbywa się w laboratorium Inżynierów Budownictwa i Środowiska na Cyprze i obejmuje przesiewanie, flotację i wykorzystanie mikroskopu.

Na plażach Cypru przeprowadzono trzy rundy pobierania próbek w lipcu 2022 r., marcu 2023 r. i lipcu 2023 r. Wyniki tego pierwszego w historii badania przeprowadzonego na Cyprze ukazują skalę problemu. Na niektórych odległych i turystycznych plażach wykryto do 4000 mikroplastików na metr kwadratowy.

Te mikroplastiki różnią się rozmiarem, kolorem i kształtem, obejmują mikrosfery (peletki), małe fragmenty plastiku w różnych kolorach i przezroczyste membrany (folię).

Wyniki uzyskane w lipcu 2023 r. zakończyły pierwszy rok pobierania próbek, identyfikując pięć plaż o największej akumulacji mikroplastiku. W ciągu najbliższych dwóch lat zespół naukowy AKTI skoncentruje się na bardziej intensywnych próbach na pięciu plażach we wrześniu, grudniu, marcu i lipcu. Celem tego projektu badawczego jest ustalenie powiązań pomiędzy sezonowością i występowaniem różnych prądów morskich a gromadzeniem się mikroplastików na wybrzeżach Cypru.

Badanie to podkreśla znaczenie systemów gromadzenia danych terenowych w dziedzinie badań, których celem jest rzucenie światła na sytuację panującą na wybrzeżach Cypru, wzmocnienie wysiłków i współpracy na rzecz czystszych oceanów bez tworzyw sztucznych.


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!