fbpx

Cypr zawiesza płatności podatku VAT

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku VAT z 2020 r. (L.24 (I) / 2020) prawo do zawieszenia obowiązku zapłaty podatku VAT przysługuje osobom zarejestrowanym w rejestrze VAT, których określone okresy podatkowe kończą się 29 lutego 2020 r., 31 marca 2020 r. i 30 kwietnia 2020 r.

Prawo do zawieszenia płatności należnego podatku VAT nie ma zastosowania do podatników, którzy podlegają następującym kodeksom działalności gospodarczej:

 • 35111 (produkcja energii elektrycznej);
 • 36001 (Pobór i dystrybucja wody (do zaopatrzenia w wodę);
 • 47111 (Artykuły spożywcze i supermarkety, głównie produktów spożywczych);
 • 47112 (kioski i minimarkety);
 • 47191 (Sprzedaż detaliczna różnych towarów w domach towarowych, z których nie dominują artykuły spożywcze, napoje i tytoń);
 • 47211 (Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw – rynki owocowe);
 • 47221 (Sprzedaż detaliczna mięsa i produktów mięsnych, w tym drobiu);
 • 47231 (Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków);
 • 47241 (sprzedaż detaliczna chleba i innych produktów piekarniczych);
 • 47242 (Sprzedaż detaliczna słodyczy);
 • 7301 (sprzedaż detaliczna paliw);
 • 47411 (Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, w tym gier wideo);
 • 47611 (Sprzedaż detaliczna książek);
 • 47621 (Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych);
 • 47651 (Sprzedaż detaliczna gier i zabawek, z wyłączeniem gier wideo);
 • 47731 (apteki);
 • 61101 (Cyprus Telecommunications Authority);
 • 61201 (usługi internetowe);
 • 61301 (usługi telekomunikacji satelitarnej);
 • 61901 (inne usługi telekomunikacyjne z wyłączeniem CYTA).

Należy zauważyć, że wszyscy podatnicy są nadal zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej w terminie, niezależnie od prowadzonej działalności gospodarczej, do którego należą.

Należy zauważyć, że podatnicy, których kodeks działalności gospodarczej nie należy do powyższych kategorii, będą zwolnieni z nakładania dodatkowego podatku i odsetek zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy, pod warunkiem że złożą w terminie zeznanie podatkowe i opłacenie podatku do 10 listopada 2020 r.


Zostaw swój komentarz:

Więcej w tym temacie:


error: UWAGA: Zakaz kopiowania!