Cypr za mało wydaje na służbę zdrowia!

Cypr za mało wydaje na służbę zdrowia!

Obywatele muszą dopłacać w własnej kieszeni!

Cypr jest jednym z krajów UE, które w 2016 r. wydały najmniej na opiekę zdrowotną jak wynika z danych Eurostatu. 6,9% PKB przeznaczono na opiekę zdrowotną. To stawia Cypr na 22. miejscu wśród 28 państw UE w wydatkach na opiekę zdrowotną.

Najwyższa liczba odnotowana w 2016 r. dotyczyła Francji (11,5%), następnie Niemiec (11,1%) i Szwecji (10,9%). Trzy kraje UE o najniższym udziale PKB to Rumunia (5,0%), Luksemburg i Łotwa (po 6,2%).

W 2016 r. Obywatel Cypru wydał około 1600€ na opiekę zdrowotną. Wydatki na opiekę zdrowotną na mieszkańca były najwyższe w Luksemburgu (5600€), w Szwecji (5100€) i Danii (5 000€). Trzy kraje o najniższych wydatkach na opiekę zdrowotną na osobę w 2016 r. to Rumunia (400€), Bułgaria (600€) i Polska (700€).

Skomentuj