Cypr wyprzedza Polskę w zużyciu paliw kopalnianych

Cypr zużywa drugi co do wielkości udział paliw kopalnych ze wszystkich państw członkowskich UE. Malta jest pierwsza a Polska czwarta.

UE nadal w dużej mierze polegamy na paliwach kopalnych jako całości naszych krajowych dostaw energii, co ilustruje stosunek paliw kopalnych do dostępnej energii brutto. Całkowite krajowe zaopatrzenie w energię obejmuje przemiany energii (np. wytwarzanie energii elektrycznej z paliw kopalnych), straty dystrybucyjne, produkty kopalne wykorzystywane do celów nieenergetycznych (np. smary), paliwa kopalne wykorzystywane w transporcie (paliwo zakupione w UE, nawet jeśli gdzie indziej).

W 2019 r. Malta (97%) była państwem członkowskim UE z najwyższym udziałem paliw kopalnych w dostępnej energii brutto, a następnie Cypr i Holandia (po 92%), Polska (90%), Irlandia (89%), Grecja ( 86%) i Luksemburgu (82%). Większość pozostałych państw członkowskich miała udział między 60% a 80%. Tylko Szwecja (32%), Finlandia (43%) i Francja (50%) miały udziały poniżej 60%.

Paliwa kopalne obejmują węgiel i produkty węglowe, gaz ziemny, ropę naftową i produkty ropopochodne, torf i produkty torfowe, łupki bitumiczne i piaski roponośne, nieodnawialne odpady komunalne / przemysłowe).

Energia dostępna brutto oznacza całkowitą dostawę energii do wszystkich działań na terytorium kraju. Obejmuje to również przetwarzanie energii (w tym wytwarzanie energii elektrycznej z paliw palnych), straty dystrybucyjne i wykorzystanie produktów paliw kopalnych do celów nieenergetycznych (np. W przemyśle chemicznym). Obejmuje również paliwa kopalne wykorzystywane w transporcie, w tym paliwo kupowane na terenie kraju, które jest wykorzystywane gdzie indziej (np. Lotnictwo międzynarodowe, międzynarodowe bunkry morskie oraz w przypadku transportu drogowego „turystyka paliwowa”).


źródło i grafika – Eurostat


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading