Cypr wydaje więcej niż Polska

Cypr wydaje więcej na służbę zdrowia niż Polska

Badanie opublikowane przez unijny serwis statystyczny Eurostat wykazało, że wydatki na ochronę socjalną związaną z chorobami i opieką zdrowotną na Cyprze w 2022 r. stanowiły 6 proc. PKB. Na poziomie UE odsetek ten wyniósł 8,1 proc.

W Polsce na służbę zdrowia wydatki wynoszą 5,8% PKB.


Na Cyprze odsetek ten jest taki sam, jak obliczony w 2021 r., natomiast w krajach UE nastąpił spadek o 0,4 punktu procentowego w porównaniu z rokiem poprzednim.

Spośród 24 państw członkowskich UE posiadających dostępne dane za 2022 r. Francja, Niemcy, Słowenia, Austria i Belgia zgłosiły wyższe wydatki na ochronę socjalną w przypadku chorób i opieki zdrowotnej, natomiast Bułgaria, Irlandia, Węgry, Litwa i Estonia wydały poniżej normy.

Najmniej na służbę zdrowia wydają Węgry i Litwa (po 4,7 %) oraz Estonia (4,8 %) a także Bułgaria (4,2%).

Niemal wszystkie kraje UE odnotowały redukcję tych wydatków w porównaniu z 2021 rokiem.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!