fbpx

Cypr traci na unijnych sankcjach

Armatorzy przenoszą tankowce do innych jurysdykcji – wykreślono 20% zarejestrowanej floty.

Około 20 procent floty tankowców zarejestrowanych na Cyprze przeniosło się do innych rejestrów od 6 października. To właśnie wtedy Komisja Europejska zasygnalizowała zamiar ograniczenia ceny rosyjskiej ropy przewożonej drogą morską.

Cypr zwrócił się do Komisji Europejskiej o wdrożenie środków wyrównawczych dla sektora żeglugi, nie tylko dla wyspy, ale dla całej UE – powiedział wiceminister ds. żeglugi Vasilis Demetriades.

Od poniedziałku import rosyjskiej ropy drogą morską do UE jest zabroniony. Embargo zostało uzgodnione jeszcze w czerwcu, ale państwom członkowskim przyznano okres przejściowy na wdrożenie zakazu. Kilka krajów – Węgry, Słowacja i Czechy – jest czasowo zwolnionych z zakazu ze względu na położenie geograficzne i wysoki stopień uzależnienia od rosyjskiej ropy.

W październiku Rada Europejska przyjęła decyzję zakazującą zarówno transportu morskiego rosyjskiej ropy naftowej (od 5 grudnia 2022 r.), jak i produktów ropopochodnych (od 5 lutego 2023 r.) do krajów trzecich oraz związanego z tym udzielania pomocy technicznej, usług pośrednictwa i finansowania lub pomocy finansowej. Decyzja przewiduje również zwolnienie z tego zakazu w przypadku zakupu ropy naftowej lub produktów ropopochodnych po cenie nieprzekraczającej pułapu ceny ropy.

UE ustaliła pułap cenowy na 60$za baryłkę rosyjskiej ropy przewożonej tankowcami, deklarując dążenie do ograniczenia rosyjskich dochodów z eksportu energii w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę.

Spowodowało to wykreślenie tankowców z rejestrów w krajach UE i G7 w poszukiwaniu rejestrów w innych jurysdykcjach, wierząc, że mogą w ten sposób uniknąć sankcji, powiedział Demetriades w Cyprus Mail.

Na Cyprze około 20 procent zarejestrowanej floty tankowców – mierzonej tonażem – opuściło cypryjski rejestr statków od 6 października.


Zostaw swój komentarz:

Więcej w tym temacie:


error: UWAGA: Zakaz kopiowania!