Cypr składa skargę na uczelnie z północy

Cypr złożył skargę na uczelnie wyższe działające na północy – zdaniem Republiki to nie są studenci!

Republika Cypryjska złożyła skargę na instytucje akademickie na okupowanej północy do Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Zapewniania Jakości w Szkolnictwie Wyższym (ENQA).

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Edukacji, Sportu i Młodzieży, we współpracy z Cypryjską Agencją ds. Zapewniania Jakości i Akredytacji w Szkolnictwie Wyższym (CYQAA), złożyły skargę na uniwersytety na okupowanej północy, przedstawiając uzasadnione dowody dotyczące 188 przypadków obywateli, którzy przybyli do okupowanych regionów na „wizach studenckich” i niemal jednocześnie przedostali się na obszary kontrolowane przez rząd, gdzie złożyli wniosek o azyl z Republiki Cypryjskiej.

Badając zeznania i materiał dowodowy zgromadzony przez właściwe organy ustalono, że byli to fałszywi studenci. Fakt, że jest to zjawisko powtarzające się, sugeruje, że jest ono zorganizowane i może wskazywać na handel ludźmi.

W następstwie skarg ENQA, jako właściwy organ europejski, wszczęła dochodzenie w sprawie tych instytucji i ich potencjalnego związku z handlem ludźmi.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading