Cypr chce unijnej prokuratury

Szesnaście państw UE oficjalnie poinformowało unijne instytucje, że przystępują do współpracy w sprawie powołania Prokuratury Europejskiej, która ma się zajmować ściganiem przestępstw na szkodę interesów finansowych UE.

Jak poinformowała Rada UE, pod notyfikacją w sprawie utworzenia Prokuratury Europejskiej podpisały się: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Litwa, Luksemburg, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Słowacja. Polska nie przystąpiła do wniosku

Pozostałe państwa będą mogły dołączyć do tej grupy w każdym momencie.

Powołanie Prokuratury Europejskiej dla grupy krajów wymaga jeszcze przyjęcia rozporządzenia, na które zgodę musi wyrazić Parlament Europejski.

Powołanie Prokuratury Europejskiej zapisano w Traktacie z Lizbony z 2009 r. Projekt rozporządzenia w tej sprawie Komisja Europejska przedstawiła w 2013 r. Jednak rządy państw unijnych nie były w stanie porozumieć się w tej sprawie, dlatego w marcu na szczycie w Brukseli przywódcy państw UE dali zielone światło do nawiązania tzw. wzmocnionej współpracy w tej sprawie przez grupę krajów.

Zgodnie z traktatem UE nawiązanie tzw. wzmocnionej współpracy wymaga udziału co najmniej dziewięciu państw członkowskich.

Ciekawe tylko czy Cypr nie będzie opóźniał prac nowej instytucji. W końcu tutaj wszystko dobywa się siga, siga…


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading