Cypr ma najlepszą jakość wody w kąpieliskach w Europie

Według raportu opublikowanego przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) we współpracy z Komisją Europejską, Cypr znajdzie się w czołówce Europy pod względem jakości wód w kąpieliskach w 2023 r.

W zeszłym roku 97,6 % wód w kąpieliskach zbadanych na wyspie uzyskało ocenę „doskonałą”  – łącznie zbadano 123 kąpieliska i wszystkie przybrzeżne (plaże). Łącznie pobrano 1150 próbek ze 123 miejsc

Według EEA wody w kąpieliskach klasyfikuje się pod względem jakości na podstawie dwóch parametrów mikrobiologicznych (Escherichia coli i enterokoki jelitowe) określonych w dyrektywie w sprawie wody w kąpieliskach.

Wyjątkowe wyniki dotyczące jakości wód w kąpieliskach na Cyprze mają znaczenie nie tylko dla zdrowia pływaków i środowiska, ale także dla gospodarki wyspy, która jest ściśle powiązana z jakością naszych mórz i działalnością turystyczną  – napisała minister rolnictwa Maria Panayiotou.
Ten sukces i najwyższe miejsce w rankingu, które po raz kolejny honoruje Cypr, jest wynikiem nienagannej współpracy wydziału ochrony środowiska, który ponosi ogólną odpowiedzialność za wdrożenie dyrektywy w sprawie wody w kąpieliskach, z publicznymi służbami zdrowia, laboratorium państwowym, a także z władzami władz lokalnych

W 2023 r . zdecydowana większość kąpielisk w Europie spełniła najbardziej rygorystyczne unijne normy jakości kąpieli. Aż 96 proc. wszystkich oficjalnie zidentyfikowanych wód w kąpieliskach w UE spełniało minimalne standardy jakości, a jedynie 1,5 proc. zostało ocenionych jako „złe”.

Poza Cyprem największy udział doskonałych wód w kąpieliskach występuje w Grecji, Chorwacji i Austrii. W Belgii, Bułgarii, Luksemburgu, Malcie, Austrii i Rumunii wszystkie oficjalnie zidentyfikowane wody w kąpieliskach spełniły w 2023 r. co najmniej minimalne normy jakości.

Ocena opiera się na monitoringu 22 081 kąpielisk w całej Europie, które zgłoszono do EEA na sezon 2023. Dotyczy to lokalizacji we wszystkich państwach członkowskich UE, a także w Albanii i Szwajcarii.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading