Cypr bez prądu?

Strajk pracowników EAC może doprowadzić do czasowego wyłączenia prądu na całym Cyprze.

Związki zawodowe pracowników EAC mają dość – w związku z brakiem reakcji rządu na ich postulaty zapowiadają akcje strajkowe, które mogą doprowadzić do czasowego wyłączania prądu na terenie całego Cypru.

W ciągu ostatnich dni związki stwierdziły, że są „bardzo sfrustrowane i rozczarowane stanowiskiem, postępowaniem i ciągłą bezczynnością ministerstwa energii w poważnych kwestiach, które wielokrotnie były poruszane i które pogorszyły się w ciągu ostatnich kilku lat”.

Związkowcy twierdzą, że od lat istnieje problem z niedoborem personelu, a także z polityką blokującą EAC od angażowania się w wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Pracownikom nie podoba się także, że rząd zezwala na dalszą pracę elektrowni w Dhekelia – zdaniem naukowców jej przestarzałe turbiny powinny zostać zastąpione nowszymi, wydajniejszymi, co zapewni niższy koszt produkcji.

Zamiast tego ministerstwo energii bezprawnie zdecydowało o przedłużenie ich eksploatacji do roku 2029, nie podejmując jednocześnie decyzji o ich wymianie.

Niedawne wydarzenia zaniepokoiły zarówno ministerstwo energii, jak i Cypryjski Urząd Regulacji Energetyki (Cera). Urzędnicy obu organów mają spotkać się w czwartek z przedstawicielami EAC, aby zająć się tą kwestią i znaleźć sposób na przywrócenie sytuacji do normalności.

Według opublikowanych w czwartek raportów, bezczynność sześciu turbin w Dhekelii doprowadzi do potencjalnych przerw w dostawie prądu i wpłynie na działanie całej sieci elektroenergetycznej na Cyprze. Ponadto sytuacja może się pogorszyć w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, które doprowadzą do zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Sześć turbin w elektrowni Dhekelia działa nielegalnie i przyczynia się do wzrostu kosztów energii elektrycznej. Co więcej, prosząc pracowników EAC o ich obsługę, rząd wykorzystuje personel stacji – czytamy w liście opublikowanym przez związki zawodowe.
Dlatego zdecydowaliśmy się nie obsługiwać ich i nie uczestniczyć w takiej nielegalnej działalności.

W ostatnich dniach związki zwróciły się również do ministerstwa energii z prośbą o wyjaśnienie powodów decyzji o uniemożliwieniu EAC instalacji OZE, które obniżyłyby koszty wytwarzania energii elektrycznej.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading