Coraz więcej szkolnej przemocy

Przemoc w szkołach rośnie. Nauczyciele i rodzice są zaniepokojeni.

Zjawisko zastraszania w szkołach urosło do tego stopnia, że w liceach pojawili się ochroniarze.

Nauczyciele są bardzo zaniepokojeni a Związek Nauczycieli Szkół Średnich, OELMEK, zwrócił się już do Ministerstwa Edukacji, aby ochroniarze byli również obecni w gimnazjach.

Wezwanie OELMEK jest następstwem serii incydentów związanych z zastraszaniem, z których ostatni dotyczył pobicia 13.letniego ucznia. Sprawa była bardzo głośna w mediach społecznościowych.

W liście do Ministra Edukacji, Prodromosa Prodromou, OELMEK zauważył że wprowadzenie ochrony w liceach jest bardzo owocne i odnotowano  spadek przemocy z udziałem uczniów.

OELMEK domaga się również, by Rząd, zgodnie z obietnicą złożoną ponad dwa lata temu, przystąpił do obsadzania stanowisk psychologów edukacyjnych.

Związek domaga się również, aby ministerstwo wzmocniło usługi poradnictwa i edukacji zawodowej w szkołach, ponieważ ich rola jest uważana za kluczową dla wspierania dzieci, które są ofiarami przemocy ale także dla sprawców znęcania się.

Ankieta przygotowana przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Cypryjskiego ujawniła, że co czwarty student cypryjskich szkół padł ofiarą bulingu.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading