Coraz więcej pieniędzy w bankach

Okazuje się, że mamy coraz więcej gotówki, którą odkładamy w bankach.

Według banku centralnego depozyty ogółem odnotowały wzrost netto o 252,1 mln euro w porównaniu ze wzrostem netto o 63,2 mln euro w lutym 2024 r.

Depozyty mieszkańców Cypru wykazały wzrost o 318,5 mln euro . Wśród nich depozyty gospodarstw domowych i depozyty przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły odpowiednio o 70,3 mln euro i 158,8 mln euro.

Ale nie ma co się cieszyć gdyż bierzemy także więcej kredytów.

Kredyty dla mieszkańców Cypru wzrosły o 134 mln euro, przy czym kredyty dla gospodarstw domowych spadły o 1 mln euro, zaś kredyty dla przedsiębiorstw niefinansowych odnotowały wzrost o 138,1 mln euro.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading