fbpx

Co zrobić ze starymi lekami?

Nowe przepisy z jednej strony zabraniają wyrzucania domowych produktów leczniczych do ścieków i odpadów zmieszanych, z drugiej obywatele, którzy będą musieli pozbywać się posiadanych leków, będą mogli je bezpłatnie dostarczyć do wyznaczonych punktów

Do tej pory leki z gospodarstwa domowego jako odpady nie zostały poddane racjonalnemu zagospodarowaniu, gdyż obywatele nie dysponowali odpowiednią infrastrukturą do selektywnej zbiórki leków, co skutkowało wyrzucaniem ich po prostu do śmieci lub ścieków, zanieczyszczając tym samym woda i gleba. W indywidualnych przypadkach gminy we współpracy z prywatnymi inicjatywami przeprowadziły pilotażowe projekty zbiórki i gospodarowania odpadami lekarskimi pochodzenia domowego, z bardzo dobrymi wynikami i entuzjastycznym udziałem społeczeństwa. 

Zgodnie z przyjętymi przepisami „odpadowe produkty lecznicze z gospodarstw domowych” oznaczają produkty lecznicze, w tym produkty lecznicze homeopatyczne, produkty lecznicze badane oraz produkty lecznicze ziołowe, które pochodzą od użytkowników domowych i zgodnie z umieszczoną na nich datą ważności nie nadają się do dalszego użytku lub budzą uzasadnione wątpliwości co do ich jakości są uznawane za niebezpieczne dla zdrowia ludzi.

Nowe przepisy, poprzez przyjęcie „zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta”, nakładają na producentów farmaceutycznych obowiązek ustanowienia indywidualnych lub zbiorowych systemów zarządzania, tak aby obywatele mogli bezpłatnie dostarczać swoje odpady do lokalnych punktów zbiórki. Każdy system ma na celu odbiór odpadowych produktów farmaceutycznych pochodzenia domowego z punktów zbiórki i przekazanie ich do licencjonowanych obiektów zagospodarowania oraz stworzenie, dostępność i dostępność niezbędnych punktów zbiórki takich jak apteki, kliniki, szpitale czy gabinety stomatologiczne.


Zostaw swój komentarz:

Więcej w tym temacie:


error: UWAGA: Zakaz kopiowania!