Co z opłatą 350€ od firm?

Prezydent zapowiedział zniesienie rocznej opłaty 350€ od firm – do parlamentu trafiły przepisy w tej sprawie.

Pięć wniosków dotyczących ustawy zmniejszającej lub znoszącej roczną opłatę w wysokości 350 euro nakładaną na spółki zostanie przedłożonych na sesji plenarnej parlamentu, w następstwie niedawnego ogłoszenia przez Prezydenta Republiki Nikosa Christodoulidisa, że ​​jej zniesienie jest uwzględnione w środkach wsparcia biznesu.

Rząd zapowiedział powszechne zniesienie opłaty rocznej nakładanej na spółki od 2011 r., podczas gdy większość propozycji prawnych przedstawionych na Zgromadzeniu Plenarnym przewiduje obniżenie odpowiednich kryteriów finansowych,.

Irini Mylona Chrysostomou poinformowała parlament, że spółki zalegają z opłatami na kwotę 30 mln euro, natomiast jej biuro przystąpiło do skreślenia 10,5 tys. spółek za niewykonanie obowiązku uiszczania opłaty korporacyjnej.

Przed czwartkową sesją plenarną parlamentu propozycja podpisana przez parlamentarzystów ELAM Christosa Christou i Linosa Papagiannisa, EDEK Iliasa Myrianthosa, ZIKO Zachariasa Kouliasa oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska Charalambosa Theopeptou i Stavrosa Papadourisa przewiduje stopniową eliminację obowiązku płacenia opłat od wszystkich zarejestrowanych spółek za rok 2024 w wysokości 200 € i za rok 2025 w wysokości 100 €.

Projekt ustawy złożony przez posła DIPA Michalisa Giakoumisa przewiduje zwolnienie z obowiązku nakładania podatku spółek non-profit, które są zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców i których obrót nie przekracza 30 tys. euro rocznie. opłatę roczną.
Druga propozycja, również złożona przez tego samego posła, przewiduje zwolnienie z tego obowiązku spółek nieaktywnych, natomiast propozycja posła DIKO, Panikosa Leonidou, przewiduje, że małe firmy będą płacić roczną opłatę w wysokości 100 euro, zaś średnie i duże przedsiębiorstwa do uiszczania rocznej opłaty w wysokości 350 EUR.

Kolejna propozycja złożona przez posła DISY Mariosa Mavridisa przewiduje zwolnienie innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw z obowiązku uiszczania opłat.

Propozycja AKEL przewiduje ustalenie stopniowanej opłaty rocznej w oparciu o majątek każdej zarejestrowanej spółki, również zostanie przedstawiona na Zgromadzeniu Plenarnym.
Wniosek przewiduje, że przedsiębiorstwa posiadające aktywa od 1 mln EUR do 2 mln EUR będą uiszczać roczną opłatę w wysokości 350 EUR, przedsiębiorstwa posiadające aktywa od 2 mln EUR do 5 mln EUR – opłatę w wysokości 750 EUR, od 5 mln EUR w górę do 20 mln euro do 1000 euro oraz od 20 mln euro do 1250 euro.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading