Co z dopłatami do żłobków i przedszkoli?

16 milionów euro na dofinansowania do pobytu w żłobkach i przedszkolach.

Wiceminister opieki społecznej Anastasia Anthousi ogłosiła zasady funkcjonowania nowego programu dopłat do przedszkoli i żłobków.

Nowo zatwierdzony program przeznacza 16 milionów euro rocznie na sfinansowanie do 80% czesnego dla dzieci w wieku do czterech lat uczęszczających do żłobków i przedszkoli prywatnych i społecznych, przy czym maksymalna kwota wynosi od 100 do 350 euro na dziecko za miesiąc. Przewiduje również specjalną podwyższoną dotację dla dzieci do drugiego roku życia, a także dla rodzin niepełnych i rodzin wielodzietnych.

Do 16000 dzieci, które zostały zatwierdzone do zasiłku na dziecko, może skorzystać z programu, w oparciu o kryteria dochodu rodziny, skład rodziny, wiek dziecka i godziny nauki – powiedziała Anthousi.

Plan uwzględnia również liczbę godzin pobytu dzieci, z dodatkowym subsydium w wysokości 50€ miesięcznie dla tych, którzy uczęszczają do placówek również po południu (po 15.30). Listy informacyjne zostaną rozesłane w ciągu kilku najbliższych dni do rodzin kwalifikujących się do programu.

Zasiłek będzie wypłacany bezpośrednio placówkom, a nie rodzinom – uzgodniono, że uczestniczące w nim firmy utrzymają czesne na stałym poziomie i nie będą dokonywać żadnych podwyżek.

Nie pozostaje nic innego zainteresowanym rodzicom jak tylko czekać na informacje z ministerstwa.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!