Co dalej z opłatą 350€ rocznie?

Firmy, każdego roku, muszą wnieść opłatę za to, że prowadzą działalność w wysokości 350€. Parlament chce ją zlikwidować.

W lipcu ubiegłego roku dyskusja nad propozycjami ustawy mającej na celu obniżenie lub zniesienie opłaty rocznej w wysokości 350 euro wnoszonej przez firmy została przełożona, jednak we wrześniu ponownie trafią pod obrady plenarne parlamentu.

Posłowie są zdeterminowani tak czy inaczej, by znieść podatek dochodowy od osób prawnych, który został wprowadzony w 2011 roku w ramach konsolidacji fiskalnej.

Przypomnijmy, że każdego roku podmioty prawne są zobowiązane do wniesienia opłaty w wysokości 350€. W przypadku gdy opłata nie zostanie wniesiona w terminie są wykreślane z rejestru przedsiębiorców.
Co ciekawe nie ma w tym wypadku znaczenia czy jest to mała czy duża firma i jakie ma obroty – opłata musi zostać wniesiona.

Posłowie rozważą poprawki zmieniające cztery proponowane ustawy, tak aby zniesienie opłaty następowało stopniowo, w celu jej zniesienia w ciągu najbliższych dwóch lat.

Rozważana jest między innymi możliwość obniżenia opłaty w 2024 r. o 100 euro, tak aby opłata spadła do 250 euro, następnie w 2025 r. opłata powinna zostać obniżona do 150 euro, a od 2026 r. do zera. Szacuje się, że taka formuła nie wpłynie znacząco na zbiory państwowe, gdyż znoszenie opłaty będzie stopniowe.

I to wszystko pomimo sprzeciwu Ministerstwa Finansów , które uważa, że ​​zniesienie opłaty będzie niezgodne z konstytucją .

Kilka tygodni temu minister finansów Makis Keravnos w liście skierowanym do parlamentu zauważył, że ministerstwo nie opowiada się za zniesieniem lub zmianą rocznej opłaty firmowej, ponieważ spowodowałoby to duże straty w dochodach publicznych i moze jednocześnie wpłynąć na stan planowania fiskalnego. Od momentu nałożenia opłaty co roku do kasy państwa trafia około 45 mln euro.

Zgodnie z danymi przedstawionymi parlamentowi, 50% zarejestrowanych firm na Cyprze nie wniosło opłaty, w wyniku czego państwo musi pobrać od dłużników kolejne 31 mln euro.

Na sesję plenarną Sejmu trafią w sumie cztery projekty ustaw. ELAM zaproponuje całkowite zniesienia opłaty dla wszystkich zarejestrowanych firm.

Propozycja DIKO dotycząca ustawy przewiduje stosowanie bardziej sprawiedliwych regulacji w oparciu o wielkość przedsiębiorstw. Oznacza to, że małe firmy płacą opłatę w wysokości 100 euro, a duże 350 euro.
DIPA proponuje zwolnienie firm, które nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej, natomiast DISY zaleca, aby innowacyjne, małe i średnie przedsiębiorstwa nie wnosiły opłaty.

Nam pozostaje czekać na decyzję parlamentu.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading