Chcą zrobić klasę w komórce!

[dropcap]W[/dropcap]łaśnie w tym widocznym na zdjęciu obok pomieszczeniu szkoła podstawowa Aradippou planuje umieszczać dzieci na specjalnych zajęciach. Do tej pory „budka” spełniała swoją rolę jako przebieralnia – teraz ma być pełnowartościową, ale bez okien i odciętą od reszty szkoły, salą lekcyjną!

Każda szkoła ma obowiązek zorganizować dodatkowe zajęcia lekcyjne dla dzieci, które wymagają specjalnego traktowania, np. dzieci ze stwierdzonym ADHD, jeżeli do szkoły zapisanych jest minimum czworo takich uczniów.

Grupa Inicjatywna Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami i Problemami w Nauce wysłała list do Ministra Edukacji, w którym oskarżyli Ministerstwo o wyłączenie ich dzieci z systemu edukacji i niestosowanie się do traktatu ONZ w sprawie równego dostępu i uczestnictwo w edukacji. Ministerstwo oczywiście odrzuca oskarżenia i twierdzi, że planuje włączyć dzieci o specjalnych potrzebach do ogólnego systemu edukacji.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading