Ceny prądu w górę?

EAC czyli zakład energetyczny złożył wniosek o podwyżkę cen prądu aż o 25%

Jak informuje Philenews, EAC w swoim piśmie do CERA zażądała podwyżki stawek podstawowych o 25% w celu odzyskania kosztów operacyjnych i innych poniesionych – za uprzednią zgodą CERA – na swoją działalność i wydatki, które będzie ponosić w kolejnym okresie, w kontekście realizacji programów rozwoju, które również zostały zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki.

Pismo EAC z prośbą o podwyższenie cen o 25% zostało wysłane w marcu ubiegłego roku i nosiło tytuł „Korekta dozwolonych przychodów z podstawowej działalności w zakresie dostaw regulowanych na rok 2023”.

Od marca 2023 r., kiedy otrzymała wniosek EAC, aż do teraz toczyła się długa korespondencja pomiędzy CERA, Urzędem ds. Energii Elektrycznej i Cypryjskim Operatorem Systemu Przesyłowego (OSP), próbując przez Organ Regulacyjny zweryfikować dane, które według EAC prowadzą do konieczności podwyżki cen o 25%, ale także w celu maksymalnego ograniczenia tempa podwyżek.

Wczoraj CERA otrzymała i podała do wiadomości publicznej swoją decyzję, która ostatecznie jest negatywna dla całej wnioskowanej podwyżki. Inaczej mówiąc, odrzucił także opcję mniejszej podwyżki.

W komunikacie napisano:

CERA , po dokładnym zapoznaniu się ze wszystkimi posiadanymi dokumentami i dowodami, ocenili, że:

  • Utrzymujące się wysokie ceny energii mają coraz bardziej negatywny wpływ na obywateli i przedsiębiorstwa,
  • Troską i obowiązkiem CERA jest ochrona konsumentów przed cenami monopolistycznymi,
  • Biorąc pod uwagę nadzwyczajne okoliczności i skutki gospodarcze obecnego kryzysu w gospodarce światowej, które bezpośrednio dotykają cypryjskich konsumentów, uznaje się, że w interesie publicznym leży utrzymanie w roku 2023 w mocy taryf z roku 2022 (w tym stawek, które wzrosła o 14% w porównaniu z rokiem 2021).

Z całą pewnością EAC będzie się od decyzji odwoływać lub składać nowe wnioski…


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading