Kategoria: prawo na Cyprze

Emerytury

Wiek emerytalny na Cyprze ustalono na 65 lat. W pewnych szczególnych warunkach osoba może być uprawniona do emerytury po ukończeniu...

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest z tytułu śmierci: każdej osoby otrzymującej emeryturę, rentę inwalidzką, rentę wdowią, świadczenie z tytułu śmierci lub...

Renty rodzinne

Renta wdowia wypłacana jest wdowie oraz, pod pewnymi warunkami, wdowcowi po osobie, która w chwili śmierci spełniała odpowiednie warunki ubezpieczenia....

Renta inwalidzka

Renta inwalidzka wypłacana jest od co najmniej 156 dni osobom niezdolnym do pracy, które najprawdopodobniej pozostaną trwale niezdolne do pracy....

Opieka socjalna na Cyprze

Opieka medyczna na Cyprze jest bezpośrednio powiązana z dochodem: bezpłatna opieka medyczna obejmuje osoby samotne, których roczny dochód nie przekracza...

×