Bezpłatne zabiegi dla kotów

Ruszył program kastracji bezpańskich kotów

Realizacja programu, którego całkowity budżet wynosi 300 000 euro, będzie prowadzona przez powiatowe urzędy weterynaryjne we współpracy z powiatowymi komisjami ds. dobrostanu zwierząt oraz we współpracy z władzami lokalnymi i zarejestrowanymi organizacjami zajmującymi się dobrostanem zwierząt.

Rady gmin i gmin, a także zarejestrowane organizacje dobrostanu zwierząt zainteresowane udziałem w programie proszone są o przesłanie wypełnionego odpowiedniego formularza do właściwego powiatowego urzędu weterynaryjnego do 31 maja.

Osoby i niezarejestrowane grupy działające jako opiekunowie wolontariuszy dla zwierząt mogą uczestniczyć wyłącznie za pośrednictwem władz lokalnych lub zarejestrowanych organizacji dobrostanu zwierząt.

Lista uczestniczących władz lokalnych i organizacji dobrostanu zwierząt zostanie opublikowana w najbliższych dniach na stronie internetowej służb weterynaryjnych.

Ponadto Służby Weterynaryjne zaprosiły również wszystkich zarejestrowanych prywatnych lekarzy weterynarii do zgłoszenia zainteresowania udziałem w programie.

Do udziału uprawnieni będą wyłącznie zarejestrowani lekarze weterynarii prowadzący odpowiednio wyposażone kliniki weterynaryjne do chirurgii kotów i opieki pooperacyjnej.

Celem jest równomierne rozłożenie procedur kastracji we wszystkich klinikach weterynaryjnych, niezależnie od liczby zatrudnionych lekarzy weterynarii.

Zarejestrowani lekarze weterynarii nieposiadający przychodni muszą wskazać przychodnię, w której będą przeprowadzać zabiegi kastracji oraz przedłożyć stosowną umowę z tą konkretną przychodnią wraz z wyrażeniem zainteresowania.

Wszystkich zainteresowanych lekarzy weterynarii prosimy o zgłoszenie chęci udziału w programie do dnia 31 maja w Powiatowym Urzędzie Weterynarii poprzez złożenie podpisanych oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów.

Wszystkie odpowiednie dokumenty można uzyskać na stronie internetowej służb weterynaryjnych.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!