Bezpłatne śniadania dla uczniów?

Equality (Isotita) wzywa do zapewnienia wszystkim uczniom bezpłatnych śniadań w szkołach.

Cypr powinien zapewnić wystarczające fundusze na bezpłatne śniadanie we wszystkich szkołach – napisało Equality (Isotita) w oficjalnym liście wysłanym do cypryjskich władz

Upublicznione pismo związku skierowane zostało do prezydenta, ministra edukacji i właściwej komisji sejmowej.

W swoim oświadczeniu Isotita wyraziła zaniepokojenie sposobem, w jaki państwo traktuje pomoc żywnościową dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji w szkołach, zauważając, że istniejące zasady dotyczące szkolnych śniadań są nieodpowiednie i stygmatyzują uczniów.

Związek zasugerował między innymi zwiększenie wartości bonów dostarczanych uczestniczącym dzieciom do 3€, ponieważ obecnie każdy bon ma wartość 1,45€, za które dzieci mogą kupić kanapkę lub napój za 2,10€, ale nie mogą kupić jednego i drugiego, pozostawiając wiele dzieci bez jedzenia w dalszej części dnia.

Isotita zakwestionował sam system bonów, mówiąc, że należy znaleźć nowy, bardziej dyskretny system i zasugerował, aby wszyscy uczniowie pokazywali kupon pracownikom stołówki, którzy mieliby inny sposób, aby wiedzieć, które dzieci nie muszą płacić. Alternatywnie, bony powinny być całkowicie zakazane, a państwo powinno oferować wszystkim dzieciom bezpłatne śniadanie, zaproponował związek.

Obecna polityka dotycząca śniadań w szkole oraz bony na żywność i napoje utrwalają dyskryminację między uczniami i należy się tym pilnie zająć – podsumował związek w swoim oświadczeniu.

Teraz należy jedynie czekać co na to wszystko odpowie nowy cypryjski rząd.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading