Będzie więcej pracowników?

Minister pracy opowiada się za otwarciem rynku pracy dla studentów zagranicznych

Minister pracy Yiannis Panayiotou powiedział wczoraj, że otwarcie rynku pracy dla studentów z krajów trzecich jest „użyteczne i niezbędne”.

Połączenie edukacji uniwersyteckiej studentów zagranicznych z rozwojem zawodowym może być sposobem na podniesienie poziomu usług lokalnych i zaspokojenie sezonowych potrzeb,  a także utworzenie miejsc pracy , stwierdził Panayiotou po posiedzeniu rady ministerialnej w tej sprawie.

„Właściwe wykorzystanie rozszerzonego dostępu do pracy dla obywateli państw trzecich będzie miało pozytywny wpływ na rozwój Cypru […] poprzez legalne i przejrzyste [praktyki] w zakresie zatrudnienia oraz dalszy rozwój cypryjskiego szkolnictwa wyższego” – stwierdził minister.

Panayioutou oszacował liczbę pracowników-obcokrajowców na około 1500, a studentów z krajów trzecich na około 5000.

Potrzeby kadrowe rynku należy zrównoważyć w ramach różnych parametrów, przy czym priorytetem powinno być pełne wykorzystanie lokalnej kadry oraz pracowników z UE – stwierdził minister.

Wyszczególnił, że wejście zagranicznych studentów na rynek pracy będzie zwiększane dzięki skoordynowanym działaniom ministerstw finansów, spraw wewnętrznych, edukacji i pracy. Należą do nich wzmocnienie ram nadzorczych, poszerzenie dostępnych zawodów, wydłużenie dozwolonych godzin pracy i wprowadzenie możliwości  pozostania w pracy po ukończeniu studiów .

Ministerstwa pracy i edukacji planują współpracować, aby zaostrzyć nadzór nad studentami zagranicznymi i zapewnić, aby podczas pracy aktywnie uczestniczyli w programach studiów, karząc osoby i instytucje uznane za zaniedbania.

Zdecydowano o odnowieniu dekretu obowiązującego do marca 2024 r., zezwalającego studentom zagranicznym na pracę, oraz o rozszerzeniu listy dozwolonych zawodów, która obejmuje obecnie sprzedaż detaliczną – poinformował Panayiotou.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading