Będzie mniej psów w schroniskach?

Rząd przeznaczy 1,5 mln euro na pomoc schroniskom dla zwierząt

Rząd rozszerzył program mający na celu wzmocnienie regionalnych schronisk dla bezdomnych psów, mając na celu złagodzenie presji na przeciążone prywatne obiekty borykające się z rosnącą liczbą porzuconych zwierząt.

W ramach inicjatywy rozpoczętej w styczniu 2022 r. początkowo zaoferowano 1,5 mln euro na tymczasowe ośrodki przetrzymywania w pięciu prowincjach kraju objętych wolnym obszarem.

Po jego wygaśnięciu pod koniec 2023 r. rząd zadeklarował przeznaczenie kolejnych 1,5 mln euro na lata 2024–2029, realizując przedwyborczą obietnicę złożoną przez prezydenta Christodoulidesa.

W planie priorytetem jest promowanie adopcji psów i wspieranie współpracy między grupami zajmującymi się dobrostanem zwierząt a władzami lokalnymi. Podejście to jest postrzegane jako kluczowe dla skutecznego rozwiązania problemu populacji bezdomnych psów.

Każde schronisko musi pomieścić co najmniej 100 psów, aby móc zarządzać regionalnymi populacjami bezdomnych zwierząt.

Pomimo dwóch lat wysiłków postęp w realizacji pierwotnego planu był ograniczony. W dalszym ciągu ciężar spoczywa na prywatnych schroniskach, z których wiele jest na skraju upadku z powodu przeludnienia i rosnącego zadłużenia. Ośrodkom tym brakuje zasobów, aby zaopiekować się napływem porzuconych zwierząt, co podkreśla pilną potrzebę opracowania bardziej zrównoważonego rozwiązania.

Roczna alokacja w wysokości 250 000 euro, podlegająca zatwierdzeniu przez służby weterynaryjne, będzie priorytetem dla budowy pięciu schronisk w prowincjach znajdujących się na wolnych obszarach oraz jednego na obszarach półgórskich i górzystych Nikozji.

Każdy obiekt będzie uprawniony do otrzymania dotacji w wysokości maksymalnie 250 000 euro, pod warunkiem złożenia odpowiednich wniosków. Niewykorzystane środki mogą zostać przeznaczone na dokończenie bieżących projektów w ramach rocznych i ogólnych limitów budżetowych.

Udział w programie wymaga początkowo partnerstwa co najmniej pięciu gmin. Skupienie się na współpracy ma na celu zapewnienie bardziej skoordynowanego podejścia do zarządzania populacjami bezdomnych psów w różnych regionach. Program obejmuje również istniejące obiekty, umożliwiając ich modernizację i zgodność z przepisami.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading