fbpx

Będą zmiany w podróżowaniu na Cypr?

Swoboda przemieszczania się w obrębie UE nie będzie już regulowana przez Twój kraj pochodzenia. Cypr zdecydował że nowe przepisy wejdą w życie 1 marca. Czy z decyzją Rady Europy wszystko zmieni się już w lutym?

Ministrowie UE na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych w Brukseli uzgodnili we wtorek, że trzema głównymi kryteriami podróżowania po UE będą status szczepień, wyniki testów lub świadectwa powrotu do zdrowia. Czy w końcu wrócimy do normalności z uproszczonymi zasadami podróżowania?Swoboda przemieszczania się w obrębie UE nie będzie już regulowana przez Twój kraj pochodzenia. 

Ministrowie zgodzili się również, że mapa statusu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób powinna opierać się nie tylko na liczbie przypadków w ciągu ostatnich 14 dni i odsetku przeprowadzonych badań, ale także na liczbie szczepień.

Nowe zalecenie wzmacnia również reakcje w sytuacjach kryzysowych w celu przeciwdziałania pojawianiu się nowych mutacji, przy czym Komisja może zaproponować skoordynowane ograniczenia w podróżowaniu do obszarów wysokiego ryzyka.

Zgodnie ze zaktualizowanym zaleceniem Rady, środki mające na celu radzenie sobie z pandemią powinny być wdrażane z uwzględnieniem sytuacji każdej osoby, a nie sytuacji na poziomie regionalnym. Jedynym wyjątkiem od tej reguły będą podróże z obszarów, w których wirus krąży na bardzo wysokim poziomie.


Ministrowie unijny zdecydowali – teraz czas na decyzje Cypru.


Oznacza to, że kluczowym czynnikiem decydującym o tym, czy dana osoba będzie podlegać ograniczeniom w swobodnym przemieszczaniu się, będzie szczepienie podróżnego, test lub status wyzdrowienia przeciwko COVID-19, zapisany na ważnym unijnym certyfikacie cyfrowym COVID-19.

Rekomendacja wchodzi w życie 1 lutego, jednocześnie maksymalny okres ważności zaświadczenia dla celów podróży ustalono na 270 dni (dziewięć miesięcy).

Dokładniej, zalecenie Rady UE stanowi, że świadectwo szczepienia jest ważne, jeśli podróżny:
– został zaszczepiony ostatnią dawką cyklu szczepień lub szczepienia przypominającego co najmniej 14 dni wcześniej, ale nie więcej niż 270 dni (państwa członkowskie mogą zdecydować się na zaakceptowanie szczepień zatwierdzonych przez władze krajowe lub WHO)
– ma negatywny test PCR wykonany w ciągu 72 godzin przed podróżą lub test antygenowy (szybki test) wykonany 24 godziny przed podróżą; lub
– posiada zaświadczenie o chorobie i wyzdrowieniu ważne do 180 dni (sześć miesięcy) po pierwszym pozytywnym teście.

Jak zauważono, państwo członkowskie może wymagać, aby osoby nieposiadające certyfikatu cyfrowego przystąpiły do ​​testu przed przyjazdem lub co najmniej 24 godziny po przybyciu, z wyjątkiem osób podróżujących w celu świadczenia podstawowych usług lub potrzeb. Dzieci poniżej 12 roku życia również są zwolnione z tego wymogu.

W odniesieniu do map ECDC państwa członkowskie są zobowiązane do wdrożenia środków dla osób podróżujących do i z obszarów należących do kategorii „głębokich czerwonych” (gdzie wirus rozprzestrzenia się szybciej), aby zniechęcić do niepotrzebnych podróży i zwrócić się do osób, które nie mają zaświadczenie o poddaniu się testowi przed wyjazdem i poddaniu go kwarantannie po przybyciu.

Wreszcie, w odniesieniu do środków reagowania kryzysowego mających na celu zaradzenie pojawieniu się nowych mutacji, Rada, w ścisłej współpracy z Komisją i przy wsparciu ECDC, dokona przeglądu sytuacji.

Zalecenia uzgodnione przez Radę będą regularnie weryfikowane ze względu na płynność sytuacji.


Zostaw swój komentarz:

Więcej w tym temacie: