Będą zielone strefy bez spalin na Cyprze

Ustawa o ograniczeniu zanieczyszczeń środowiska właśnie trafiła do cypryjskiego parlamentu

W ustawie „O określeniu szczególnych środków redukcji zanieczyszczeń powietrza i gazów cieplarnianych w ustawie o transporcie drogowym z 2023 r.” odniesiono się do obszarów, w których ruch pojazdów zanieczyszczających środowisko będzie zakazany dekretem.

Kierowcom pojazdów, które w strefach będą znajdować się wbrew przepisom będą grozić bardzo surowe kary.

Oto fragmenty przepisów:

  • Osoba, która prowadzi pojazd lub sprawuje kontrolę nad takim pojazdem na jakiejkolwiek drodze lub w innym miejscu publicznym z naruszeniem rozporządzeń wydanych na podstawie ustawy lub narusza inne przepisy rozporządzeń, jest winna wykroczenia i podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 lub grzywnie do 10 000 euro.
  • Kto zatrudnia lub powierza, za wynagrodzeniem lub nieodpłatnie, inną osobę do kierowania pojazdem z naruszeniem odpowiednich dekretów, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 albo grzywnie do 10 000 euro.
  • Kto przeszkadza osobie powołanej do wykonywania uprawnień przyznanych mu przez ustawę albo odmawia lub nie wykonuje ich poleceń, popełnia przestępstwo i podlega karze pozbawienia wolności do roku lub karze grzywny do 5000 euro.

W tym samym dokumencie napisano, że dla Cypru celem redukcji emisji gazów cieplarnianych jest obecnie 24% do roku 2030 (w porównaniu z rokiem 2005), który zostanie zwiększony w ramach dyskusji nad programem „Fit for 55%”, nawet do 32%.

O ile w różnych aktach prawnych dotyczących transportu drogowego istnieją zapisy dające możliwość podejmowania działań w zakresie regulacji ruchu drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego, o tyle nie ma możliwości podjęcia działań uzasadniających ograniczenie emisji z pojazdów.

Wśród środków przewidzianych w projekcie ustawy jest zakaz poruszania się na określonych obszarach lub drogach lub w określonych dniach i godzinach pojazdów określonych kategorii, które są napędzane paliwami konwencjonalnymi i nie spełniają specyfikacji technologii przeciwdziałania zanieczyszczeniom lub limitów emisji dwutlenku węgla (CO2).

Cypr przygotowuje się więc do tworzenia zielonych stref.

Podobnie jak w wielu innych europejskich miastach zostaną wprowadzone prawdopodobnie zakazy wjazdu pojazdów niespełniających nowych norm w niektóre rejony wyspy.


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading