Będą wysokie kary za niszczenie znaków

Posłowie mówią dość i chcą wysokich kar dla osób niszczących znaki drogowe

Około 300000€ rocznie kosztuje cypryjskich podatników naprawa i czyszczenie zniszczonych przez wandali i kiboli znaków drogowych. Posłowie mówią dość i planują zmienić przepisy tak, aby osoby niszczące znaki podlegały surowym karom.

Na sesji plenarnej przedstawiany jest projekt ustawy, zgodnie z którym niszczenie lub zmienianie znaków drogowych w jakikolwiek sposób staje się przestępstwem. Propozycję jednomyślnie popierają grupy parlamentarne uczestniczące w Komisji Transportu.

Analiza projektu ustawy, który został zarejestrowany przez posła DISY Giorgosa Georgiou, zakończyła się w parlamentarnej komisji transportu i zostanie uchwalona w przyszłym tygodniu.

Sprawozdawca projektu ustawy, chcąc podkreślić skalę i powagę problemu, przedstawił podczas sesji materiał fotograficzny z autostrady Paralimni do Nikozji, na którym znajdują się znaki zniszczone farbą i sprayem.

Podkreślił, że „przeróbka lub zniszczenie znaków drogowych powoduje ogromne niedogodności dla kierowców, zagrażając jednocześnie ich bezpieczeństwu”.   

Poseł AKEL Kostas Kostas argumentował, że państwo powinno podjąć odpowiednie kroki, ponieważ za renowację znaków w ramach robót publicznych płaci się od 200000 do 300000 euro rocznie.

Podkreślił, że policja powinna podjąć działania oraz zaplanować wizyty w szkołach, aby edukować młodych ludzi na temat tego ogromnego problemu.

Jak wynika ze wstępnego raportu, nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie drogowym przewiduje, że jakakolwiek zmiana znaków drogowych będzie uznawana za wykroczenie.

Zgodnie z wnioskiem wprowadzającym zmianę tę uznaje się za konieczną, ponieważ niszczenie znaków na sieci drogowej jest zjawiskiem, które przybiera coraz większe rozmiary i powoduje poważne niebezpieczne skutki dla ogółu obywateli, ale w szczególności dla użytkowników dróg.

Zgodnie z proponowaną ustawą przestępstwem jest również wpisywanie, grawerowanie lub projektowanie przy użyciu pigmentów lub w jakikolwiek inny sposób słów, liter, przedstawień, cyfr, cyfr, obrazów lub haseł lub powodowanie uszkodzenia znaku drogowego lub wskazówek informacyjnych znaku umieszczonego przez właściwy organ, a także ich przemieszczania, niszczenia, zniekształcania lub zmiany.

Przepisy wejdą w życie, tylko jak policja znajdzie sprawców?


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!