Będą nowi pracownicy dla hoteli

Będą nowi pracownicy dla hoteli
Dekret podpisany przez ministra pracy Zetę Emilianidou zezwala na zatrudnianie osób ubiegających się o azyl w siedmiu sektorach gospodarki.

Dozwolone jest zatrudnianie osób starających się o azyl w rolnictwie, hodowli zwierząt, rybołówstwie, schroniskach dla zwierząt, zakładach produkcji żywności dla zwierząt, piekarniach, mleczarniach, transporcie, ubojniach kurcząt oraz w zakładach oczyszczania i recyklingu. Dozwolona jest również praca na stacjach benzynowych i w warsztatach samochodowych.


Ponadto osoby ubiegające się o azyl mogą ubiegać się o pracę jako sprzątaczki, dystrybutorzy ulotek, dostawcy żywności i jako ogrodnicy. W sektorze hotelarskim i gastronomicznym mogą pracować w kuchni i pralni.

Jednym z warunków zatrudnienia azylanta jest zawarcie z nim umowy o pracę i brak jakichkolwiek zaległości w płatnościach podatków czy składek ubezpieczeniowych. Pracodawca musi także ubezpieczyć pracownika od jego odpowiedzialności cywilnej.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o uchodźcach wydaną w październiku 2018 r. osoby ubiegające się o azyl mogą uzyskać dostęp do rynku pracy miesiąc po złożeniu wniosku o azyl. W ubiegłym roku o azyl na Cyprze starało się 7761 osób.

[bar group=”814″]

Skomentuj