Autobusy do remontu

Część autobusów nie wyjedzie na swoje trasy – wszystko z powodu ostatniego pożaru w Nikozji

Ministerstwo Transportu zdecydowało, że część autobusów nie wyjedzie na swoje trasy – wszystko z powodu ostatniego pożaru autobusu.

Pomimo zapewnień przewoźnika, że pojazdy posiadają odpowiednie systemy gaszenia pożaru komory silnika oraz dodatkowe gaśnice a kierowcy pojazdów są odpowiednio przeszkoleniu, zdecydowano, że część autobusów pozostanie w zajezdniach do momentu ponownego dopuszczenia ich do ruchu przez specjalistów.

Po kilkugodzinnych spotkaniach wszystkie firmy, które mają kontrakty z państwem na transport publiczny oraz wszystkich ich podwykonawców i partnerów, ministerstwo zdecydowało, że:

  • wszystkie firmy zostały poproszone o przedłożenie certyfikatów konserwacji, zgodnych ze specyfikacjami producenta, podpisanych przez licencjonowanego technika samochodowego, zgodnie z wymogami prawa.
  • wszystkie firmy transportu publicznego, zostały poproszone o przedłożenie certyfikatów konserwacji i/lub zaświadczeń z przedstawicielstwa producenta, potwierdzających prawidłowe działanie automatycznego systemu gaśniczego w każdym autobusie; wezwano ich także do pełnego wywiązywania się z obowiązków zapisanych w umowie, jaką mają z państwem, a także z przepisów prawa, zwłaszcza w sprawach homologacji.
  • firmy poproszono o przedstawienie akredytowanych procedur konserwacji pojazdów i szkolenia kierowców.

Wszystkim właściwym ministerstwom i służbom zostanie wydane zalecenie, aby nie zawierały umów z przedsiębiorstwami autobusowymi realizującymi transport publiczny, takimi jak np. przewoźnik autobusowy. na wycieczki, w przypadku gdy pojazdy te nie posiadają automatycznego systemu gaśniczego oraz ich świadectwa sprawności i świadectwa konserwacji pojazdu, zgodnie z instrukcjami producenta, podpisane przez uprawnionego mechanika.

Powołany został Zespół Badania Poważnych Zdarzeń Pojazdów Komunikacji Miejskiej, składający się z ekspertów z Departamentu Usług Elektromechanicznych i Departamentu Transportu Drogowego.

Minister Transportu, Komunikacji i Robót podjął także decyzję, że podobnie jak wszystkie autobusy wykonujące transport publiczny, które nie posiadają urządzeń zabezpieczających niezbędnych do automatycznego gaszenia pożaru w silnika pojazdu, nie można ich używać w transporcie publicznym, dopóki nie zostaną zamontowane te urządzenia.

Z całą pewnością będzie to miało wpływ na podróże, zwłaszcza uczniów do i ze szkół a także osób korzystających z komunikacji publicznej.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!